Author Archives: Magda Ponganis

Nowe władze IAA Polska

30 maja 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie IAA Polska będące podsumowaniem 2- letniej kadencji odchodzącego zarządu. Rada Nadzorcza udzielając absolutorium podziękowała odchodzącemu Zarządowi za aktywne promowanie rozwiązań mających przyczynić się do rozwoju polskiego rynku reklamy. Wybrano nowe władze IAA Polska na kadencję 2017-2019.

Agnieszka Sora prezesem OFBOR.

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli OFBOR wybrało Agnieszkę Sorę na stanowisko prezesa Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku. Poprzednio przez 4 lata tę funkcję sprawowała Elżbieta Gorajewska. Zarówno Agnieszka Sora, jak i Elżbieta Gorajewska to członkinie IAA Polska.

Prezentacja raportu nt. gospodarczych skutków wprowadzenia zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety.

19 grudnia 2016 roku Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zaprezentował opracowanie dotyczące gospodarczych skutków wprowadzenia zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety. Raport powstał na zlecenie organizacji branżowych reprezentujących branżę komunikacji marketingowej: IAA Polska, IAB, SKM SAR, Rady Reklamy, Konfederacji Lewiatan przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą.