Nowe władze IAA Polska

30 maja 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie IAA Polska będące podsumowaniem 2- letniej kadencji odchodzącego zarządu. Rada Nadzorcza udzielając absolutorium podziękowała odchodzącemu Zarządowi za aktywne promowanie rozwiązań mających przyczynić się do rozwoju polskiego rynku reklamy. Wybrano nowe władze IAA Polska na kadencję 2017-2019.

IAA Polska, SAR oraz stowarzyszenie managerów zakupów PSML wspólnie będą promowały „Dobre praktyki audytu mediowego”

Dobre praktyki audytu mediowego to dokument wypracowany w trakcie obrad Reklamowego Okrągłego Stołu – ubiegłorocznej inicjatywy IAA Polska. 25 top managerów – przedstawicieli marketerów, audytorów mediowych, agencji reklamowych, domów mediowych i mediów, w trakcie 30 spotkań w grupach roboczych uzgodniło treść „Rekomendacji dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 2020”.