Nowe władze IAA Polska

30 maja 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie IAA Polska będące podsumowaniem 2- letniej kadencji odchodzącego zarządu. Rada Nadzorcza udzielając absolutorium podziękowała odchodzącemu Zarządowi za aktywne promowanie rozwiązań mających przyczynić się do rozwoju polskiego rynku reklamy. Wybrano nowe władze IAA Polska na kadencję 2017-2019.