Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (IAA) powstało w 1938 roku w Nowym Jorku, w celu koordynowania i wspierania reklamy w skali międzynarodowej. Pomysłodawcą IAA był Thomas Ashwell, wydawca nowojorskiego czasopisma Export Trade & Shipper.8 kwietnia 1938 Ashwell zaprosił dwunastu specjalistów zajmujących się reklamą eksportową na lunch w Klubie Harvard w Nowym Jorku. Właśnie podczas tego lunchu narodziło się Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy. Od samego początku członkami stowarzyszenia mieli być reklamodawcy, agencje reklamowe oraz media.

 

Pierwsza Konwencja Reklamy Międzynarodowej, poświęcona zwiększeniu obrotów w handlu zagranicznym dzięki międzynarodowej reklamie, odbyła się 6 października 1949 r. w Nowym Jorku. Stowarzyszenie miało już wówczas 300 członków. Pierwsza Konwencja IAA, która odbyła się poza granicami Stanów Zjednoczonych, miała miejsce w Zurychu w 1955 r. Mniej więcej w tym czasie IAA zaczęło podejmować wysiłki w celu promowania samoregulacji w reklamie.

 

W latach siedemdziesiątych XX wieku przemysł reklamowy gremialnie poparł główne projekty Stowarzyszenia. W 1972 r. zainicjowano nowy program „członkostwa korporacyjnego” (międzynarodowe przedsiębiorstwa, producenci najczęściej reklamowanych dóbr konsumpcyjnych), zainicjowano i wdrożono bogatą działalność wydawniczą, regularnie ukazywały się opracowania dotyczące legislacji, rozwoju samoregulacji reklamy, trendów konsumenckich, reklamy społecznej i ważnych zmian na rynku mediów. Pod koniec dekady IAA podjęło jedną ze swych najważniejszych inicjatyw – program reklamy społecznej. W 1980 r. na Światowym Kongresie IAA w Durbanie ogłoszono Program Edukacyjny IAA. Celem programu było wprowadzenie w skali międzynarodowej szalenie potrzebnego standardu edukacyjnego w dziedzinie komunikacji marketingowej.

W 1987 r. wprowadzono nową wspólną tożsamość i logo IAA. Celem tego posunięcia było podkreślenie nieustającego zobowiązania stowarzyszenia do budowy i umacniania jego działalności oraz członkostwa. Na początku lat 90. Zarząd zdecydował o skoncentrowaniu misji Stowarzyszenia wokół 5 głównych priorytetów:

  • wyjaśnianie znaczenia reklamy,
  • popieranie rynkowej wolności słowa oraz swobody wyboru przysługującej konsumentowi,
  • promowanie wewnętrznej samoregulacji branży reklamowej,
  • realizowanie profesjonalnych programów rozwoju dla adeptów komunikacji marketingowej
  • budowanie forum dyskusji pojawiających się zagadnień branżowych.

„Jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy zamierzamy przeprowadzić spektakularną kampanię komunikacyjną dla branży reklamowej, której celem będzie wzmocnienie poziomu świadomości znaczenia reklamy jako dynamicznej siły w każdej sprawnie funkcjonującej gospodarce. Chcemy zneutralizować błędne przekonanie, że reklama jest czymś „złym” i wypromować w zamian jej pozytywny obraz w skali światowej.” – powiedział podczas swojej inauguracji na Prezesa IAA Roger Neila w czerwcu 1990 r.

Dziś IAA (International Advertising Association) jest najsilniejszym reprezentantem przemysłu marketingowego w świecie i zrzesza ponad 4 tysiące członków działających w 76 krajach w ramach 58 oddziałów. Jej mottem jest „Inspiring Excellence in Communications Worldwide” czyli wspólny wysiłek na rzecz jak najlepszej wizji, etyki i jakości działań marketingowych na całym świecie.”