Oświadczenie marketerów – poprawa standardu badań mediowych w Polsce

Data publikacji: 8 kwietnia, 2019

Reklamodawcy zaangażowani w proces poprawy standardu badań mediowych w Polsce, zarówno Ci, którzy tworzą Ogólnopolską Reprezentację Marketerów IAA Polska, jak i pozostający poza Stowarzyszeniem, zaniepokojeni stanem przygotowań do uruchomienia jednoźródłowego badania mediów, wystosowali oświadczenie, w którym apelują do pozostałych uczestników procesu komunikacji marketingowej w Polsce o połączenie wysiłków, by przezwyciężyć obecne trudności i zrealizować ten projekt w postaci akceptowanej przez wszystkich interesariuszy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Oświadczenie marketerów zaangażowanych w proces poprawy standardu badań mediowych w Polsce

W zeszłym tygodniu do środowiska marketerów dotarła informacja o problemach związanych z osiągnięciem porozumienia w sprawie pilotażu poprzedzającego uruchomienie jednoźródłowego badania mediów elektronicznych w Polsce.

Dla reklamodawców, którzy czynnie uczestniczą w tym projekcie od samego początku, od pierwszych spotkań w ramach Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska, jest to wiadomość zaskakująca i rozczarowująca. Tym bardziej, że do tej pory oprócz marketerów również domy mediowe, audytorzy mediowi i media z nadawcami telewizyjnymi na czele, deklarowały wsparcie dla tej inicjatywy oraz aktywnie uczestniczyły w niej poprzez swoich przedstawicieli.

Odejście od planowania mediów na podstawie wyników niekompatybilnych badań poszczególnych klas mediów, realizowanych przy wykorzystaniu metodologii, które w niedostatecznym stopniu odzwierciedlają zmiany w sposobie ich konsumpcji leży w interesie wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces komunikacji marketingowej. Dlatego wzywamy organizacje zrzeszające uczestników procesu komunikacji marketingowej, również poszczególne media, domy mediowe oraz instytucje sprawujące nadzór nad rynkiem medialnym w Polsce do połączenia wysiłków, w celu szybkiego zakończenia przygotowań do opracowania metodologii jednoźródłowego badania mediów elektronicznych, realizowanego w sposób gwarantujący profesjonalizm i transparencję.

Brak nowoczesnego, jednoźródłowego badania, akceptowanego przez wszystkich uczestników procesu komunikacji marketingowej w Polsce, przede wszystkim przez „pierwszego płatnika”, czyli reklamodawców, będzie skutkował jeszcze większą ostrożnością przy podejmowaniu decyzji o wielkości środków przeznaczanych na reklamę ATL. Wpłynie to negatywnie na kondycję wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku komunikacji marketingowej, również na media i na firmy świadczące usługi reklamowe.

Jako marketerzy, dysponenci budżetów reklamowych, podtrzymujemy naszą deklarację o aktywnym uczestnictwie w projekcie przygotowania założeń do jednoźródłowego badania mediów elektronicznych. Wierzymy, że partnerski dialog, know-how sharing oraz wola wypracowania kompromisu są możliwe i już wkrótce zaowocują podniesieniem standardu badań mediowych w Polsce – z korzyścią dla wszystkich.

Stanowisko Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów poparły zarówno firmy niezrzeszone w IAA Polska, jak i członkowie Stowarzyszenia:

Allegro Group
Bank Milenium
Eurobank
Fiat Chrysler
Grupa Lotos
Grupa Żywiec
Henkel
ING Bank Śląski S.A
Mars Polska
Maspex
Mastercard
mBank
Media Markt
Media Saturn
Nestle
P4 Play
Philips Polska
Procter & Gamble
Santander Bank
Unilever
USP Zdrowie
Virgine Mobile Polska
Volkswagen
Wedel

____________________________________________________________________________________________________________________________

„IAA Polska wspiera ten proces od początku i jest gotowe robić to nadal w sposób uwzględniający interesy wszystkich grup podmiotów, dla których jednoźródłowe badanie mediów stanie się w przyszłości walutą rozliczeniową” – skomentował Jacek Olechowski, Prezes Zarządu IAA Polska i zaproponował zorganizowanie spotkania, którego celem byłoby określenie warunków brzegowych przez wszystkich interesariuszy zaangażowanych w ten proces.