Krzysztof Gmyrek

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA w Polsce od 1999 r.; Od 2009 r. obejmuje stanowisko członka Rady Nadzorczej IAA . Od 1989 r. zarządza działem reklamy w Business Consulting sp. z o.o., najpierw jako dyrektor ds. reklamy, a od 1991 jako wiceprezes Pomysłodawca idei tzw. mediów miejskich, czyli zintegrowanych systemów sprzedaży nośników reklamy zewnętrznej w terenie miejskim. Współorganizator ogólnopolskich akcji promujących trzeźwość. Absolwent Katowickiej Szkoły Menedżerów.