Krzysztof Ziomek

Krzysztof Ziomek – doktor nauk chemicznych (Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN w Poznaniu, 1994), posiada tytuł Master of Business Administration (studia podyplomowe MBA, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu oraz Georgia State University

Krzysztof Gmyrek

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA w Polsce od 1999 r.; od 2009 roku obejmuje stanowisko członka Rady Nadzorczej IAA . Od 1989 r. zarządza działem reklamy w Business Consulting sp. z o.o., najpierw jako dyrektor ds. reklamy