Agnieszka Sora

Agnieszka Sora posiada ponad 20-letnie doświadczenie w marketingu, badaniach rynku, zarządzaniu oraz konsultingu. Doświadczenie badawcze i marketingowe zdobywała pracując w Konzept und Analyze w Niemczech oraz w polskim oddziale Nestle. Absolwentka ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez wiele lat wykładała na European University VIADRINA, w ramach studiów MBA we Frankfurcie. Jest również gościem-wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka wielu publikacji w prasie polskiej i zagranicznej, m.in. na temat pomiaru efektywności reklamy zewnętrznej czy zachowań i trendów konsumenckich. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach Jury EFFIE, Media Trendy oraz w Radzie Programowej Kongresu Badaczy. Członek ESOMAR, ESOMAR Disciplinary Committe.