Ania Jakubowski

Anna Jakubowski

Posiada ponad 25 lat doświadczenia zawodowego na najwyższych stanowiskach kierowniczych w obszarze zarządzania, zdobytego podczas pracy w Ameryce Północnej i Europie w wiodących firmach z sektora FMCG: Procter & Gamble, Coca-Cola Hellenic Bottling Company oraz The Coca-Cola Company. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Generalnego i zarazem Prezesa Zarządu w firmie Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.o. Piastuje także stanowisko członka Rady Nadzorczej                w Banku Millennium SA. Poza obowiązkami zawodowymi Anna angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnych, między innymi jako mentor w programie „Mentor4Starters” organizowanym przez polski odział Global Shapers.