Grzegorz Kossakowski

Grzegorz Kossakowski

Od wielu lat związany zawodowo z rynkiem mediów. W latach 2009-2017 członek zarządu Agory SA. Nadzorował m.in. segment Reklama Zewnętrzna, piony Finanse i Administracja oraz Nowe Przedsięwzięcia. Zasiadał w radach nadzorczych spółek AMS S.A., Helios S.A., AdTaily Sp. z o.o., Stopklatka SA. W Agorze od listopada 2000 roku m.in. jako dyrektor tego pionu Nowe Przedsięwzięcia. W latach 1996-2000 pracował w firmie doradczej Arthur Andersen w dziale doradztwa inwestycyjnego (Corporate Finance). W trakcie pracy w Arthur Andersen prowadził szereg doradczych projektów inwestycyjnych związanych m.in. z pozyskiwaniem kapitału dla spółek, głównie z sektora TMT. Urodził się w 1972 roku. W 1996 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (dyplom “Summa Cum Laude”). Jest również absolwentem Manchester Business School, gdzie uzyskał dyplom MBA (z wyróżnieniem). Uczestniczył m.in. w podyplomowym programie dla kadry zarządzającej (Advanced Executive Program) na Northwestern University oraz Kellogg School of Management.