Prezes Jacek Olechowski

Prywatny przedsiębiorca (branża mediów i reklamy)

Jacek Olechowski działa na rynku mediów i marketingu od 20 lat. Jest prezesem i akcjonariuszem MEDIACAP SA – grupy kapitałowej w skład której wchodzą m.in. dom badawczy IQS, agencje reklamowe Scholz & Friends Warszawa, The Digitals i EMLAB oraz spółka technologiczna EDGE Technology.
Olechowski jest prezesem polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA od 2012. W 2005 roku został jednym z Young Global Leaders przez World Economic Forum z Davos. W 2006 roku dołączył do polskiego oddziału Young Presidents Organization, a w 2009 do Polskiej Rady Biznesu, jako jej najmłodszy członek. Jest laureatem nagrody „Keep Walking” przyznanej przez Newsweek Polska (2007). W 2008 został wybrany do grona European Young Leaders przez niemiecką fundację BMW Stiftung. Magazyn Brief zaliczył go w 2010 roku do „50 najbardziej kreatywnych w biznesie.”
Olechowski, urodzony w 1977 roku jest magistrem Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, absolwentem programu “Global Leadership and Public Policy for the 21st Century” Kennedy School of Government (Harvard University) oraz Georgetown Leadership Seminar 2010. Jest żonaty i ma dwóch synów.