Agnieszka Sora prezesem OFBOR

Data publikacji: 7 marca, 2017

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli OFBOR wybrało Agnieszkę Sorę na stanowisko prezesa Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku. Poprzednio przez 4 lata tę funkcję sprawowała Elżbieta Gorajewska. Zarówno Agnieszka Sora, jak i Elżbieta Gorajewska to członkinie IAA Polska.

Agnieszka Sora od 20 lat jest prezesem instytutu GfK Polonia, od 2014 roku pełni też funkcję sub regional managera Grupy GfK w Europie Wschodniej, jest członkiem ESOMAR Disciplinary Committe. Do zarządu OFBOR wybrane zostały również Barbara Skopińska z Pracowni badawczej BSM oraz Alina Lempa z Grupy IQS.

„Lista zadań postawionych przed nowym zarządem organizacji jest długa, począwszy od aktualizacji naszych programów akredytacyjnych, poprzez szkolenia dla członków i promocję certyfikowanych badań, jako sprawdzonego źródła wiedzy dla biznesu. OFBOR ma jednak zdefiniowaną strategię działania i wiele lat doświadczeń, dlatego jestem spokojna o ich realizację” – powiedziała Agnieszka Sora.