Anna Jakubowski w Radzie Reklamy

Data publikacji: 27 czerwca, 2017

Uczestnicy walnego zebrania Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w tajnym głosowaniu wybrali Annę Jakubowski, członka zarządu IAA Polska, do składu arbitrów Komisji Etyki Reklamy. Wybór był niemal jednogłośny.

Ania Jakubowski ze środowiskiem komunikacji marketingowej związana jest od ponad 25 lat, przede wszystkim po stronie klientów. Pełniła najwyższe stanowiska w obszarze zarządzania i marketingu w Ameryce Północnej i Europie w wiodących firmach z sektora FMCG: Procter & Gamble, Coca-Cola Hellenic Bottling Company oraz The Coca-Cola Company. Poza obowiązkami zawodowymi Ania angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnych, między innymi jako mentor w programie „Mentor4Starters” organizowanym przez polski odział Global Shapers. Już drugą kadencję jest członkiem zarządu IAA Polska.