Biznes tworzy wspólne standardy etyczne w komunikacji marketingowej

Data publikacji: 9 listopada, 2017

7 listopada br. z inicjatywy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy odbyło się Forum Samoregulacji – spotkanie przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji branżowych reprezentujących marketerów, media i środowisko reklamowe oraz przedstawicieli regulatorów rynku. Celem spotkania było zainicjowanie procesu ujednolicania kodeksów samoregulacyjnych funkcjonujących w tych organizacjach w oparciu o wspólnie zaakceptowane standardy etyczne w  komunikacji marketingowej i public relations. W ten sposób konsumenci, a zwłaszcza dzieci i młodzież, będą jeszcze lepiej chronieni przed niewłaściwymi treściami w reklamie i innych działaniach marketingowych

W wydarzeniu oprócz organizacji branżowych udział przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak również Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju oraz innych instytucji mających istotny wpływ na przekaz reklamowy w Polsce, w tym  Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

W trakcie Forum omówiono sposoby ochrony konsumentów w komunikacji marketingowej praktykowane przez różne grupy podmiotów. stosowane przez przedsiębiorstwa. W konkluzji uczestnicy zgodzili się co do potrzeby wprowadzenia jednolitych zasad etycznych w reklamie i komunikacji dla jak największej części rynku.

Na zakończenie spotkania został podpisany list intencyjny, którego sygnatariusze przyjęli podstawowe założenia wspólnych standardów i zobowiązali się do dalszych prac nad ich rozwojem, w tym implementacją do poszczególnych branżowych kodeksów etycznych.

– Cieszymy się, że udało nam się przy jednym stole zgromadzić ponad 70% rynku reklamowego, a także regulatorów oraz podmioty dbające o ochronę praw polskich konsumentów. Ich aktywny głos w dyskusji na temat etyki w komunikacji jest ważny i z pewnością przełoży się na stworzenie efektywnych standardów marketingu i PR – powiedział Jacek Barankiewicz, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. – Dzisiejsze spotkanie było bardzo owocne, a to dopiero początek.

Wszyscy uczestnicy zobowiązali się pracować nad wspólnymi standardami samoregulacji.

Forum Samoregulacji zostało również bardzo pozytywnie ocenione przez przedstawicieli regulatorów.

– Z życzliwością i uwagą podchodzimy do wszelkich rozwiązań samoregulacyjnych stosowanych przez biznes. W naszej ocenie mogą one skutecznie wspomóc ochronę konkurencji i konsumentów. Ich efektywność jest wartością dodaną do istniejących przepisów prawa, o ile wypełniają pewną sferę, która w świetle regulacji jest często niedookreślona i pozostawia możliwości interpretacji  – powiedział Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów.

IAA Polska reprezentował Jerzy Minorczyk, Dyrektor Generalny IAA Polska, w spotkaniu udział wzięła również Katarzyna Sudbury, członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.

Biznes tworzy wspólne standardy etyczne w komunikacji marketingowej