Branża komunikacji marketingowej wybiera samoregulację

Data publikacji: 15 marca, 2020

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła konsultacje publiczne na temat implementacji nowej Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (DAUM) do polskiego systemu prawnego. W dokumencie pojawiają się zapisy o współregulacji jako jednym z modeli współpracy Rynku z Regulatorem. Strona rynkowa zajęła stanowisko w tej sprawie.

IAA Polska, IAB Polska, Izba Wydawców Prasy ZPPM Lewiatan, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz stowarzyszenie producentów działające w ramach Rady Reklamy wskazały samoregulację jako najlepszy model współpracy z Regulatorem w naszych warunkach.

To rozwiązanie znakomicie sprawdza się w Polsce. Najbardziej spektakularny przykład to samoregulacyjne standardy etyczne w reklamie żywności skierowanej do dzieci. Według monitoringu przeprowadzonego przez KRRiT, skuteczność tego dobrowolnego porozumienia rynkowego wyniosła 98%. Równie efektywnie działa w innych sektorach i branżach, przykładem może być Karta ochrony dzieci w reklamie, czy prace nad opracowaniem standardów reklamy usług finansowych.

Strona rynkowa podjęła decyzję o powołaniu do życia „Porozumienia na rzecz samoregulacji”, tym bardziej, że DAUM nie definiuje współregulacji jako obligatoryjnego rozwiązania,. W ramach porozumienia organizacje reprezentujące wszystkie obszary branży komunikacji marketingowej – od marketerów, agencji reklamowych i mediowych, przez nadawców oraz wydawców prasy, do największych portali internetowych będą realizować między innymi poniższe zadania:

  • Stworzenie mapy segmentów rynku, które są nieobjęte samoregulacją i mogą zostać efektywnie zagospodarowane w kontekście implementacji
  • Popularyzacja idei samoregulacji w branży komunikacji marketingowej
  • Wsparcia Regulatora w tworzenia mechanizmów i zachęt dla przyszłych sygnatariuszy samoregulacji

Strona rynkowa liczy na wsparcie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jako podmiotu dobrze zorientowanego w problemach branży komunikacji marketingowej, w procesie implementacji DAUM do polskiego systemu prawnego w postaci, która będzie sprzyjała  transparentnym i partnerskim relacjom pomiędzy wszystkimi podmiotami. Samoregulacja na pewno będzie temu sprzyjała.

DAUM

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniła Dyrektywę 2010/13/EU w zakresie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na sytuację rynkową.

Państwa członkowskie Unii są zobowiązane do wprowadzenie w życie przepisów niezbędnych do wykonania powyższej dyrektywy nie później niż do 19 września 2020 r. oraz do niezwłocznego przekazania tekstu tych przepisów do Komisji Europejskiej.