CMO Summit 2019 poświęcony tematowi digitalizacji

Data publikacji: 8 maja, 2019

CMO Summit 2019 poświęcony tematowi digitalizacji

W dniu 7 maja w Warszawie (Przestrzeń from Facebook) odbyła się kolejna edycja konferencji skierowanej do dyrektorów marketingu – CMO Summit 2019. Wydarzenie zorganizowała firma doradcza Shortlist Consulting we współpracy z IAA Polska Międzynarodowym Stowarzyszeniem Reklamy. Tematem przewodnim konferencji było „Meet the digital citizens”, a wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele firm takich jak Facebook (partner wydarzenia), Polsat Media, Lagardère Sports, Publicis Groupe, Korn Ferry, Allegro, DataTech Advisory, GfK i Communisis London.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Jerzego Minorczyka, Dyrektora Generalnego IAA Polska, który przedstawił zgromadzonym marketerom status rynkowych rozmów dotyczących zmiany standardu badań mediowych w Polsce.

„Dziś nie dysponujemy w Polsce takimi badaniami, które odpowiadałyby na potrzeby marketerów”– mówił Minorczyk i przybliżał zgromadzonym postulowaną przez IAA Polska w „Rekomendacjach dla polskiego rynku reklamy na lata 2017-2020” ideę utworzenia w Polsce Joint Industry Committee. „JIC to organizacja, której członkami są zamawiający i finansujący badanie, w tym również marketerzy” – przypomniał. Minorczyk poinformował o obecnym statusie rozmów rynkowych na temat stworzenia nowego standardu badań mediów i zaznaczał, że nie ma w tej chwili jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy JIC powstanie w Polsce. Zwrócił jednak uwagę, że niezwykle istotny w rozmowach na jego temat jest głos reklamodawców.

Do standardu badań i potrzeb reklamodawców w tym zakresie nawiązał także kolejny prelegent, Gabriel Matwiejczyk, Measurment Lead CEE Region w Facebooku. „Potrzebujemy pomiaru, który będzie transparentny, możliwy do wdrożenia i bezpieczny dla użytkowników” – mówił oraz zaznaczał, że by zrozumieć, jak istotne jest stworzenie nowego standardu badawczego mediów internetowych, warto uświadomić sobie, że obowiązujące obecnie badania często monitorują treści, a nie reklamę, która tym treściom towarzyszy.

W dalszej części konferencji goście wysłuchali prelekcji skoncentrowanych przede wszystkim wokół nowych trendów w marketingu związanych z digitalizacją.

Pierwsza z nich poświęcona była współpracy z influencerami, o której zaletach oraz dobrych praktykach z tego obszaru mówił Łukasz Urbański Business Development Director Polsat Media wraz z zaproszonym do współpracy Rafałem Masnym z Grupy Abstra. Prelegenci zwrócili uwagę, że percepcja reklam na przestrzeni lat bardzo się zmieniła, dlatego warto przestać myśleć o przekazie reklamowym w tradycyjnych kategoriach (spot), a zacząć łączyć go z atrakcyjną dla użytkownika treścią (lokowanie produktu).

Nowe trendy marketingowe, które zaprezentowano podczas konferencji, dotyczyły również:
– wykorzystania w komunikacji kanałów e-sportowych (potencjał tego rynku zaprezentował podczas wydarzenia André Fläckel, Director Esports, Lagardère Sports),
– nowoczesnego e-commerce (o tym, gdzie w e-commerce kończy się rola działu marketingu, a gdzie zaczyna rola działu sprzedaży, mówiła Dagmara Brzezińska-Marcu, Market Director FMCG & Sport w Allegro),
– data-driven marketingu i wykorzystania potencjału gromadzenia i przetwarzania danych (przedstawionego przez Rafała Wyszyńskiego, CEO i Nikodema Sarnę, Partnera w DataTech Advisory),
– wykorzystaniu najnowszych osiągnięć z dziedziny behavioral science do tworzenia innowacji w marketingu zaprezentowanych przez Martina Smitha z Communisis London.

Wśród prelegentów przybliżających uczestnikom konferencji marketingowe trendy znalazła się również członkini Zarządu IAA Polska Agnieszka Sora, Manging Director w GfK Polska. W swojej prezentacji skupiła się na pokazaniu, jakie trendy konsumenckie są najistotniejsze dla sukcesu marketingowego. Wyniki badań, którymi posiłkowała się prelegentka wskazują, że współczesny konsument bardziej niż posiadanie ceni możliwość doświadczenia produktu. Ta tendencja znajduje odzwierciedlenie w decyzjach biznesowych największych producentów, którzy decydują się na wejście na rynek sprzedaży detalicznej. Równie istotna jak możliwość doświadczania jest również maksymalna dostępność produktu, która jest możliwa m.in. przy wykorzystaniu do sprzedaży kanału mobile. „Klienci oczekują spójnych, spersonalizowanych i prostych doświadczeń we wszystkich kanałach” – przekonywała Agnieszka.

Druga osią tematyczną, wokół której skupione były prezentacje prelegentów CMO Summit, była rola i kompetencje współczesnego dyrektora marketingu w przedsiębiorstwie.

Na ten temat dyskutowali m.in. uczestnicy panelu zorganizowanego przez Publicis Group, w którym wzięli udział:
– Małgorzata Lubelska, dyrektor marketingu Grupy Żywiec,
– Tomasz Marszałł, dyrektor marketingu TVN,
– Piotr Piętka, co-CEO Publicis Groupe (w roli gospodarza).

Temu zagadnieniu poświęcona była również prezentacja Krzysztofa Nowakowskiego, Managing Directora w Korn Ferry, który zaprezentował przekrojowe badania na temat sylwetki i kluczowych kompetencji dyrektora marketingu na przestrzeni lat.

Spotkanie było dla zgromadzonych dyrektorów marketingu nie tylko okazją do zdobycia nowej wiedzy oraz refleksji na temat własnych celów zawodowych, ale także miejscem, gdzie mogli oni porozmawiać we własnym gronie i podzielić się doświadczeniami.

Shortlist Consulting, dziękujemy za organizację, a wszystkim gościom i prelegentom za obecność i mnóstwo inspiracji!