IAA Polska i SAR podpisały z KRRiT list intencyjny

Data publikacji: 26 listopada, 2018

IAA Polska i SAR podpisały z KRRiT list intencyjny w sprawie powołania do życia JIC. Członkami polskiego JIC’a mają być media, agencje mediowe, marketerzy oraz Regulator, czyli KRRiT.

Po kilku tygodniach negocjacji udało się uzgodnić z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji  treść listu intencyjnego w sprawie powołania Join Investment Committee dedykowanego badaniom mediowym w Polsce. W liście ostatecznie znalazło się kluczowe sformułowanie, iż:

Strony deklarują zgodną wolę powołania na rynku polskim  porozumienia rynkowego JIC dedykowanego  badaniom mediów oraz udzielenia temu porozumieniu gwarancji dotyczących […] współdecydowania o ostatecznym kształcie badania oraz sposobie jego realizacji.

To ważny krok przybliżający wszystkich potencjalnych interesariuszy zainteresowanych nowym badaniem mediów do powołania polskiego JIC. 30 listopada rozpocznie się seria spotkań zainicjowanych przez IAA Polska oraz SAR z poszczególnymi grupami podmiotów uczestniczących w procesie komunikacji marketingowej poświęconych warunkom powołania do życia polskiego JIC’a. O wynikach tych spotkań będziemy sukcesywnie informowali.

TREŚĆ LISTU INTENCYJNEGO: