IAA Polska jest #TUgether

Data publikacji: 26 marca, 2020

IAA Polska jest #TUgether

Przedsiębiorcy z branży komunikacji marketingowej i branży MICE powołali do życia ruch społeczny #TUgether. Sztab kryzysowy działający w jego ramach, będzie reprezentował przedsiębiorców w rozmowach z rządem na temat ustaw antykryzysowych. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR udziela tej inicjatywie wsparcia organizacyjnego, a inne organizacje branżowe, w tym IAA Polska, finansowego.

Niepewność, niemożność prognozowania przyszłości, rezygnacja z realizacji planów marketingowych, cięcia budżetowe, konieczność redukcji zatrudnienia – to wszystko sprawiło, że reprezentanci różnych sektorów i organizacji (często konkurencyjnych wobec siebie) podjęli rzeczowy dialog, po to by wspólnie walczyć o rynek. Stworzyli ruch społeczny #TUgether, który jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację branży komunikacji marketingowej i MICE w obliczu rozwoju pandemii COVID-19.

Sztab kryzysowy opracował stanowisko w imieniu przedstawicieli branży, które przedstawił władzom. Oprócz konsultacji ustaw antykryzysowych, w szczególności działań osłonowych dla podmiotów gospodarczych, podmioty wspierające inicjatywę będą popularyzować Pakt Społeczny #TUgether. Jego zadaniem jest ustabilizowanie obecnej sytuacji w branży i ochrona miejsc pracy.

Założenia ruchu znajdują się w “Apelu Polskiej Branży Komunikacji Marketingowej i MICE”

Bądźmy TUgether!

 • Polska Izba Techniki Estradowej (PITE)
 • Polski Holding Hotelowy (PHH)
 • Izba Turystyki RP (ITRP)
 • Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych (SOIAR)
 • Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wycieczek Zagranicznych
 • Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczej
 • Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP)
 • Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS
 • Warszawska Organizacja Turystyczna (WOT)
 • Łódzka Organizacja Turystyczna (ŁOT)
 • Fundacja FOH
 • Polska Inicjatywa Kulinarna
 • Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych
 • Polski Klaster MICE
 • IAA Polska