IAA Polska oraz SAR integrują rynek wokół JIC

Data publikacji: 16 grudnia, 2018

Najwięksi reklamodawcy, agencje mediowe oraz wydawcy prasowi to pierwsze trzy grupy interesariuszy, które zaakceptowały plan utworzenia polskiego JIC’a.

Trwa seria spotkań zainicjowanych przez IAA Polska oraz SAR z poszczególnymi grupami podmiotów uczestniczących w procesie komunikacji marketingowej, poświęconych warunkom powołania do życia polskiego JIC’a. Do tej pory odbyły się spotkania z nadawcami telewizyjnymi i radiowymi, z wydawcami internetowymi i prasowymi, agencjami mediowymi oraz z największymi reklamodawcami skupionymi w Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów IAA Polska.

Podczas spotkań IAA Polska oraz SAR prezentują koncepcję wzajemnych relacji pomiędzy porozumieniem rynkowym JIC, a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz spółką Telemetria Polska, której głównym zadaniem będzie techniczna realizacja decyzji wypracowanych w JIC’u. Drugim celem tych spotkań jest wyłonienie dwóch zespołów roboczych reprezentujących uczestników rynku komunikacji marektingowej. Pierwszy zespół będzie na bieżąco konsultował i uzgadniał z KRRiT decyzje, które mogą mieć wpływ na metodologię i technologię przyszłego badania mediów. Drugi zespół, w porozumieniu z Kancelarią pracującą na zlecenie SAR oraz IAA Polska, opracuje założenia do statutu JIC’a. Kompetencje zespołu przygotowującego metodologię przyszłego badania przejąłby JIC w chwili formalnego powołania do życia.

Trzy grupy interesariuszy: reklamodawcy z Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów, agencje mediowe oraz wydawcy prasowi reprezentowani przez Izbę Wydawców Prasy formalnie zaakceptowali już mapę drogową działań, które IAA Polska oraz SAR mają zamiar realizować w imieniu całego środowiska komunikacji marketingowej  w Polsce. Spotkania z kolejnymi grupami interesariuszy odbędą się na przełomie roku.