IAA Polska oraz SAR integrują rynek wokół JIC

Najwięksi reklamodawcy, agencje mediowe oraz wydawcy prasowi to pierwsze trzy grupy interesariuszy, które zaakceptowały plan utworzenia polskiego JIC’a.

Trwa seria spotkań zainicjowanych przez IAA Polska oraz SAR z poszczególnymi grupami podmiotów uczestniczących w procesie komunikacji marketingowej, poświęconych warunkom powołania do życia polskiego JIC’a. Do tej pory odbyły się spotkania z nadawcami telewizyjnymi i radiowymi, z wydawcami internetowymi i prasowymi, agencjami mediowymi oraz z największymi reklamodawcami skupionymi w Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów IAA Polska.

Podczas spotkań IAA Polska oraz SAR prezentują koncepcję wzajemnych relacji pomiędzy porozumieniem rynkowym JIC, a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz spółką Telemetria Polska, której głównym zadaniem będzie techniczna realizacja decyzji wypracowanych w JIC’u. Drugim celem tych spotkań jest wyłonienie dwóch zespołów roboczych reprezentujących uczestników rynku komunikacji marektingowej. Pierwszy zespół będzie na bieżąco konsultował i uzgadniał z KRRiT decyzje, które mogą mieć wpływ na metodologię i technologię przyszłego badania mediów. Drugi zespół, w porozumieniu z Kancelarią pracującą na zlecenie SAR oraz IAA Polska, opracuje założenia do statutu JIC’a. Kompetencje zespołu przygotowującego metodologię przyszłego badania przejąłby JIC w chwili formalnego powołania do życia.

Trzy grupy interesariuszy: reklamodawcy z Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów, agencje mediowe oraz wydawcy prasowi reprezentowani przez Izbę Wydawców Prasy formalnie zaakceptowali już mapę drogową działań, które IAA Polska oraz SAR mają zamiar realizować w imieniu całego środowiska komunikacji marketingowej  w Polsce. Spotkania z kolejnymi grupami interesariuszy odbędą się na przełomie roku.