IAA Polska, SAR oraz stowarzyszenie managerów zakupów PSML wspólnie będą promowały „Dobre praktyki audytu mediowego”

Data publikacji: 20 kwietnia, 2017

Zarządy trzech organizacji reprezentujących: managerów zakupów działających na rzecz marketerów (PSML), agencje reklamowe i domy mediowe (SAR) oraz IAA Polska podjęły decyzję o wspólnym promowaniu Dobrych praktyk audytu mediowego

Dobre praktyki audytu mediowego to dokument wypracowany w trakcie obrad Reklamowego Okrągłego Stołu – ubiegłorocznej inicjatywy IAA Polska. 25 top managerów – przedstawicieli marketerów, audytorów mediowych, agencji reklamowych, domów mediowych i mediów, w trakcie 30 spotkań w grupach roboczych uzgodniło treść „Rekomendacji dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 2020”. Częścią „Rekomendacji …” są  Dobre praktyki audytu mediowego. Warto podkreślić, że wśród uczestników obrad, którzy zaakceptowali treść dokumentu było czterech z pięciu aktywnych audytorów mediowych.

Dobre praktyki audytu mediowego mają ułatwić planowanie oraz sprawną  realizację procesów audytowych, przetargowych i efektywny zakup mediów. Dotyczą następujących obszarów tematycznych:

  •  Niezależności i kompetencji
  • Poufności i wymiany informacji
  • Przebiegu procesu przetargowego
  • Metodologii i własności intelektualnej
  • Zakresu stosowania Dobrych praktyk

Pełny tekst Dobrych praktyk audytu mediowego znajduje się (tutaj), będzie również dostępny na stronach internetowych SAR oraz PSML, a także na stronach domów mediowych, audytorów mediowych oraz sygnatariuszy „Rekomendacji dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 2020″.

IAA Polska, SAR oraz PSML podjęły również decyzję o bieżącym monitoringu zakresu stosowania Dobrych praktyk audytu mediowego. Pierwsze spotkanie z udziałem w/w stowarzyszeń oraz przedstawicieli audytorów mediowych i domów mediowych odbędzie się w połowie maja.