Jacek Olechowski ponownie wybrany Prezesem Zarządu IAA Polska

Data publikacji: 2 lipca, 2019

Członkowie wybranego w czerwcu nowego Zarządu IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy zdecydowali, że Prezesem na kadencję 2019–2021 będzie Jacek Olechowski. Wybory na Przewodniczącego przeprowadziła również Rada Nadzorcza Stowarzyszenia – przez najbliższe dwa lata pozostanie nim Jakub Potrzebowski.

Jacek Olechowski funkcję Prezesa Zarządu IAA Polska będzie pełnił po raz czwarty (jest wybierany na to stanowisko niezmiennie od 2012 roku). Olechowski jest jednym z pomysłodawców Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska, a także powstałych na jego podstawie „Rekomendacji dla rynku reklamy na lata 2017-2020”. To właśnie ciągła aktualność przedstawionych w tym dokumencie postulatów była jednym z czynników, który wpłynął na decyzję Zarządu o przedłużeniu kadencji dotychczasowego Prezesa Stowarzyszenia.

Wyboru Przewodniczącego dokonała także Rada Nadzorcza, która zadecydowała, że pozostanie nim Jakub Potrzebowski, który pełni tę funkcję od 4 lat.

IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy działa w Polsce od 1993 r. Aktualnie należy do niego już 133 członków. Obowiązki dyrektora generalnego IAA Polska od 6 lat pełni Jerzy Minorczyk.

Pełen skład nowych władz Stowarzyszenia wybranych podczas Walnego Zgromadzenia Członków 11 czerwca 2019 r. dostępny pod linkiem.