Jednoźródłowe badanie mediów: kolejne spotkanie interesariuszy rynkowych

Data publikacji: 29 maja, 2019

W reakcji na apel marketerów zaangażowanych w proces poprawy standardu badań mediowych w Polsce [więcej pod linkiem] przedstawiciele mediów spotkali się z reprezentantami strony zakupowej oraz agencjami badawczymi. Spotkanie odbyło się w dniu 28 maja i miało na celu omówienie dotychczasowych prac nad badaniem realizowanym przez KRRiT oraz zebranie opinii poszczególnych grup interesariuszy w zakresie wizji i organizacji projektu single source.

Pierwszą część spotkania poświęcono dyskusji na temat dotychczasowej realizacji projektu Telemetria Polska. Prowadzący spotkanie przedstawiciele mediów o inicjatywie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wypowiadali się krytycznie. Zwrócili uwagę na brak wystarczająco pogłębionej dyskusji na temat metodologii badania realizowanego przez KRRiT, a także na brak transparencji oraz uwzględnienia potrzeb interesariuszy w komunikacji prowadzonej przez Regulatora.

Komentarz ten wywołał dyskusję, z której najważniejsza konkluzja była taka, że media w ramach poszczególnych Media Owners Committe: telewizyjnego, radiowego i internetowego przygotują własne założenia realizacji badania mediów. Tym samym nadawcy mediowi zadeklarowali, że to oni wezmą na siebie odpowiedzialność za przygotowanie podwalin do projektu jednoźródłowego badania mediów.

IAA Polska podczas spotkania reprezentowało przede wszystkim głos marketerów zaangażowanych w rynkowe rozmowy na temat badań. Najważniejszym postulatem, który reklamodawcy forsowali podczas dyskusji, było uwzględnienie w alternatywnej koncepcji projektu opinii marketerów, a także domów mediowych, które na co dzień korzystają z badań. W dyskusji na ten temat brał udział również Jacek Olechowski, Prezes Stowarzyszenia oraz Jerzy Minorczyk, Dyrektor Generalny IAA Polska, a także przedstawiciele SAR: Paweł Tyszkiewicz i Jakub Bierzyński.

Przedyskutowana według powyższego scenariusza idea projektu single source ma następnie zostać przedstawiona potencjalnym wykonawcom, czyli agencjom badawczym, a dopiero w ostatniej fazie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. To wówczas według nowej koncepcji będzie moment, by podjąć decyzję, czy wypracowany przez rynek projekt może być współfinansowany Regulatora.