Jest decyzja o powstaniu polskiego Joint Industry Committee

Data publikacji: 2 grudnia, 2020

We wtorek 1 grudnia 2020 r. przedstawiciele Komitetu Sterującego Koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań w porozumieniu z reprezentacją agencji mediowych (SAR) oraz nadawców telewizyjnych (MOC TV) podpisali list intencyjny o powołaniu do życia Joint Industry Committee wspierającego jednoźródłowe badanie konsumpcji mediów. Sygnatariusze listu wyrażają również gotowość do współpracy i wspólnego działania w tej sprawie z organizacjami pracodawców reprezentującymi wydawców internetowych i nadawców radiowych.

Głównym zadaniem JIC’a będzie ogłoszenie przetargu, wybór wykonawcy i nadzór nad realizacją jednoźródłowego badania mediów. Prace nad statutem Joint Industry Committee są już bardzo zaawansowane – sygnatariusze listu zobowiązali się do opracowania jego draftu do 20 grudnia br. 

– Uznaliśmy, że to właściwy moment, by powołać do życia organizację, która w przyszłym roku ogłosi przetarg na jednoźródłowe badanie mediów i w przyszłości będzie zarządzała tym badaniem – stwierdził Radosław Ziółek, przewodniczący Rady Nadzorczej „MOC TV”. – Po przeprowadzeniu szeregu analiz doszliśmy do wniosku, że zadania, które staną przed Joint Industry Committee (JIC) najsprawniej będzie realizowała organizacja w formie federacji związków pracodawców, reprezentujących poszczególne media oraz stronę zakupową – dodał.

Tak sformułowaną propozycję, nadawcy telewizyjni złożyli pozostałym interesariuszom zaangażowanym w przygotowanie jednoźródłowego badania konsumpcji mediów. Bez zastrzeżeń zaakceptowali ją przedstawiciele strony zakupowej (reklamodawcy i agencje mediowe). PBI oraz KBR pozostają na etapie analizy propozycji nadawców telewizyjnych.

– Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem, dlatego – nie chcąc spowalniać procesu – podjęliśmy decyzję, że prace nad statutem i strukturą JIC’a rozpoczniemy w gronie nadawców telewizyjnych oraz reprezentantów marketerów i agencji mediowych – poinformował Rafał Jakubowski, członek Komitetu Sterującego Koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań. – Przyjęliśmy zobowiązanie, że projekt statutu postaramy się przedstawić członkom naszych organizacji do 20 grudnia br. i w sytuacji gdy zostanie on zaakceptowany, statut niezwłocznie złożymy do KRS w celu zarejestrowania organizacji – dodał.

– Naszym nadrzędnym celem niezmiennie jest powołanie do życia JIC’a, który w imieniu całego rynku mediów elektronicznych oraz strony zakupowej ogłosi przetarg na badanie jednoźródłowe i będzie nim zarządzał. Dlatego na każdym etapie prac przygotowawczych deklarujemy gotowość do wspólnego działania z organizacjami pracodawców innych interesariuszy, przede wszystkim wydawców internetowych i nadawców radiowych. Do powołania do życia takich organizacji będziemy usilnie namawiali zarządy wydawców internetowych i nadawców radiowych – zadeklarował Paweł Tyszkiewicz, dyrektor zarządzający SAR.

– Naszym priorytetem pozostaje również kontynuacja współpracy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w kwestiach dotyczących przyszłego badania konsumpcji mediów, w szczególności związanych z przygotowaniem i realizacją badania założycielskiego oraz testowaniem urządzeń pomiarowych – podsumowuje Jerzy Minorczyk, dyrektor generalny IAA Polska.

– Potrzeba powstania wspólnej reprezentacji rynku mediowego była dyskutowana od dłuższego czasu, więc cieszy nas, że udało się takie porozumienie osiągnąć także na polskim rynku. Nielsen pracuje z JIC’ami w wielu krajach na całym świecie, z przyjemnością więc zaangażujemy się we współpracę także w Polsce. Mamy nadzieję, że nowa organizacja będzie pracowała zgodnie   z globalnie wypracowanymi standardami i najlepszymi praktykami. Jesteśmy przekonani, że współpraca wszystkich podmiotów pozwoli na szybsze wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań pomiaru mediów – powiedziała Agnieszka Gosiewska, Managing Director Nielsen.

– Cieszę się, że idea powstania reprezentacji rynku komunikacji marketingowej, a w tym w szczególności przedstawicieli strony zakupowej, zyskuje coraz bardziej realne kształty. W imieniu Gemius mogę zadeklarować, że każda inicjatywa JIC’a reprezentującego cały rynek medialny, której celem byłoby powstanie jednoźródłowego badania wszystkich mediów, będzie przez nas gorąco wspierana – powiedział Marcin Pery, prezes zarządu Gemius S.A.

– Powstanie JIC będzie przełomowym momentem na polskim rynku mediów. To kamień milowy na drodze wprowadzania nowego standardu badań. KRRiT zabiegała o to od kilku  lat, a dziś  zyskuje partnera w postaci  sformalizowanej  reprezentacji strony rynkowej. Dlatego też fakt podpisania listu intencyjnego oraz potwierdzonej w nim chęci dalszej współpracy z KRRIT w kwestiach dotyczących przyszłego badania konsumpcji mediów oceniamy bardzo pozytywnie – zauważył Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT.