Marcin Madej odpowiada

Marcin Madej odpowiada

Z-ca dyrektora marketingu Gazety Wyborczej

Sukces, z którego jestem dumny:

przekształciłem zespół marketingowy z tradycyjnych kompetencji na kompetencje cyfrowe, niezbędne do funkcjonowania w nowym dla obszaru wydawniczego modelu biznesowym

W pracy w branży komunikacji marketingowej najbardziej pasjonuje mnie:

nieustająca potrzeba zmiany procesów marketingowych, które muszą podążać za zmieniającymi się zachowaniami konsumentów, technologią oraz otoczeniem rynkowym na którym firmy pracują.