Marketerzy sformułowali swoje oczekiwania wobec badania mediów

Data publikacji: 21 października, 2019

brief

Wspierana przez IAA Polska organizacyjnie i finansowo Koalicja „Marketerzy dla Lepszych Badań” sformułowała i przekazała pozostałym interesariuszom swoje oczekiwania wobec jednoźródłowego badania mediów. Kolejnym krokiem działań Koalicji są spotkania z Media Owners Committees skupiającymi nadawców telewizyjnych, radiowych i wydawców internetowych (MultiMOC) oraz Krajową Rada Radiofonii i Telewizji, podczas których przedyskutowane zostaną możliwości realizacji poszczególnych postulatów. Spotkania odbędą się 23 października.

Dokument o nazwie „Oczekiwania marketerów odnośnie jednoźródłowego badania mediów” jest wynikiem kilkuetapowej pracy członków Koalicji „Marketerzy dla Lepszych Badań”. W pierwszej fazie praca ta polegała na zebraniu oczekiwań od kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących wszystkie największe branże reklamodawców. W kolejnej wszystkie nadesłane postulaty scalono w jeden dokument i kilkakrotnie poddano dyskusji. W proces tworzenia „Oczekiwań marketerów” zaangażowani byli nie tylko członkowie Koalicji, ale również przedstawiciele agencji mediowych zrzeszonych w Media Agency Committee. W związku z powyższym materiał można traktować jako oczekiwania strony zakupowej wobec nowego standardu badań mediowych w Polsce.

Najważniejsze postulaty sformułowane w „Oczekiwaniach marketerów odnośnie jednoźródłowego badania mediów” to:
– Opracowanie i realizacja jednoźródłowego pomiaru kluczowych mediów (priorytet: TV, internet, radio), będącego nowym standardem na rynku reklamowym w Polsce.
– Pasywny pomiar oglądalności TV, słuchalności radia, korzystania z internetu (display, mobile, SEM, VOD, social, content/influencer marketing).
– Umożliwienie porównywania wskaźników mediowych w poszczególnych mediach.
– Uzyskanie spójnych danych odwzorowujących zasięg poszczególnych mediów, poziom wspólnego zasięgu pomiędzy poszczególnymi mediami oraz ich współkonsumpcję.
– Zwiększenie liczebności prób badawczych oraz szerszy zakres danych opisujących panelistów, obejmujący nie tylko główne zmienne demograficzne, ale także psychograficzne.
– Szacowanie ratecardowych wartości kampanii 360 (monitoring rynku).

W skład Koalicji „Marketerzy dla Lepszych Badań” wchodzi obecnie 58 ekspertów pracujących w firmach takich jak Bank Millenium, BNP Paribas, Carrefour, COTY, Decathlon, Eurobank, FCA Group, Foodcare, Grupa Lotos, Grupa Maspex, Grupa Żywiec, Henkel, Huawei, Jeronimo Martins (Biedronka), Jeronimo-Martins (Hebe), L’Oreal, McDonald’s, MARS, Mastercard, mBank, Media Saturn, Mitsubishi, Motors, Mondelez, Nivea, Pepsico, Philips, Play, Provident, Red Bull, Santader Bank SA, UPC, USP Zdrowie, Volkswagen Group (Seat), Wedel i Visa.

Wsparcia organizacyjnego udziela tej inicjatywie biuro IAA Polska.