Marketing Masterminds na koktajlowym spotkaniu zapoznawczym

Data publikacji: 8 września, 2021

We wtorek 7 września odbyło się pierwsze wydarzenie na żywo dla uczestników programu Marketing Masterminds.
Zapoznawcze spotkanie koktajlowe było okazją do przedstawienia programu na najbliższe miesiące, planowania wspólnych projektów i do niekończących się rozmów, których tak bardzo nam wszystkim brakowało…
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego IAA Polska, a także pracownicy biura IAA Polska.

Kolejne wydarzenia niebawem – przygoda rozwojowa Marketing Masterminds czas start!