Nowa inicjatywa IAA Polska: „reklamowy okrągły stół”

Data publikacji: 15 października, 2015

Po podsumowaniu dyskusji, jaką wywołała publikacja raportu poświęconego polskiemu rynkowi reklamy telewizyjnej, zarząd IAA Polska podjął decyzję o zaproszeniu przedstawicieli marketerów, domów mediowych, mediów i audytorów mediowych do wspólnej debaty na temat kondycji polskiego rynku reklamy.

A new initiative of IAA Poland: "advertising round table"

29 września 2015r. IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy opublikowało przygotowany przez KPMG raport „Polski rynek reklamy telewizyjnej na tle wybranych ryków w Europie. Perspektywy rozwoju i zagrożenia.” Raport pokazał słabą kondycję polskiej branży reklamowej, brak korelacji pomiędzy wzrostem PKB a wzrostem wartości polskiego rynku reklamy. Okazało się, że jest to anomalia występująca tylko w naszym kraju.

W raporcie wskazano kilka przyczyn, dlaczego przypuszczalnie tak się stało, ale uczestnicy dyskusji, które odbyły się po publikacji opracowania zgodnie doszli do wniosku, że problem wymaga pogłębionej analizy, dlatego zarząd IAA Polska na posiedzeniu w dniu 13 października 2015r. podjął decyzję o zaproszeniu przedstawicieli wiodących marketerów, domów mediowych, mediów i audytorów mediowych do debaty na temat sposobów przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w naszej branży.

Stowarzyszenie zrzeszające marketerów, media i domy mediowe jakim jest IAA Polska wydaje się optymalną platformą do takiej dyskusji. Pod parasolem Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce spróbujemy wspólnie skatalogować hamulce rozwoju polskiego rynku reklamy, a następnie sformułować rekomendacje dla naszej branży na najbliższe lata, aby w finalnym etapie projektu podjąć próbę skutecznego wprowadzenia ich w życie.

Obszerny artykuł na temat inicjatywy „reklamowego okrągłego stołu” opublikował w tradycyjnym wydaniu Puls Biznesu 4 listopada 2015r. Tekst jest dostępny także na stronie internetowej gazety:
http://www.pb.pl/4345026,41506,reklamakonczy-z-dzikim-zachodem