Nowe władze IAA Polska wybrane podczas Walnego Zebrania Członków

Data publikacji: 12 czerwca, 2019

W dniu 11 czerwca 2019 r. członkowie IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrali nowe władze Stowarzyszenia, które będą sprawować swoją funkcję w latach 2019 – 2021. W wyniku głosowań członków we władzach IAA znaleźli się przedstawiciele marketerów (mBank, Play, Volkswagen Group, Procter & Gamble), mediów (Ringier Axel Springer Polska, Grupa TVN, Google, Telewizja Polsat, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej) oraz agencji (GroupM, MEDIACAP SA, GfK Polonia, Nielsen, BBDO, Communication Unlimited, Gemius, Group One, METRO Advertising,  Adtoox).

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze IAA Polska rozpoczęło się od podsumowania pracy Stowarzyszenia w roku 2018 oraz podsumowania całej kończącej się kadencji obecnego Zarządu, które przedstawił zgromadzonym Jacek Olechowski, Prezes Zarządu IAA Polska.

Olechowski jako najważniejsze zadania zrealizowane przez ustępujący Zarząd IAA Polska wskazał prace nad wdrażaniem „Rekomendacji dla rynku reklamy na lata 2017-2020”, powołanie do życia Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów, a także bardzo aktywny udział w projekcie jednoźródłowych badań mediów. Potwierdzeniem skuteczności wymienionych aktywności jest liczba członków IAA Polska, która od początku 2017 do dziś powiększyła się o 51.

Walne Zgromadzenie Członków IAA Polska wysoko oceniło działalność władz podczas minionej kadencji i na tej podstawie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium.

W kolejnej części spotkania Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wyłoniło nowy skład poszczególnych władz IAA Polska – Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Sądu Koleżeńskiego. Prezentujemy go poniżej:

  • Skład Zarządu na lata 2019-2021

Marketerzy
Rafał Jakubowski, Dyrektor Marketingu w mBank S.A.
Michał Sobolewski, Dyrektor Marketingu w randze Członka Zarządu w Play
Michał Szaniecki, Managing Director SEAT & Cupra w Volkswagen Group

Media
Beata Golubińska, Dyrektor Zarządzająca w Media Impact (Ringier Axel Springer Polska)
Andrzej Karasowski, Dyrektor Premium TV (Grupa TVN)
Arkadiusz Marszałek, Strategy Lead w Google Poland

Professional services
Izabela Albrychiewicz, CEO GroupM w Polsce
Jacek Olechowski, Prezes Mediacap SA
Agnieszka Sora, Dyrektor Zarządzająca w GfK Polonia

  • Skład Rady Nadzorczej na lata 2019-2021

Małgorzata Rokita, Dyrektor Marketingu w randze członka zarządu Procter & Gamble
Elżbieta Gorajewska, Prezes w Nielsen Audience Measurement
Stanisław Janowski, Prezes Zarządu w Telewizji Polsat
Igor Kaleński, Prezes grupy BBDO w Polsce oraz Global e-commerce Lead w Molecular BBDO
Paweł Kowalewski, Prezes agencji Communication Unlimited
Marcin Pery, Prezes Zarządu Gemius SA
Jakub Potrzebowski, Partner Zarządzający w Group One SA

  • Skład Sądu Dyscyplinarnego na lata 2019-2021

Isabella Krüger-Pawlowski, Prezes Zarządu w METRO Advertising
Sebastian Podrzycki, Country Manager w Adtoox
Jerzy Straszewski, Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej

Kolejnym krokiem w formowaniu się nowych władz IAA Polska będzie wybór Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zgodnie z aktualnie obowiązującym statutem Prezesa wybierają członkowie zarządu ze swego grona, podobnie jest w wypadku wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenia obu organów kolegialnych zaplanowano na przełom czerwca i lipca.

W kolejnej części Walnego Zebrania omówiono, a następnie przegłosowano zmiany w statucie Stowarzyszenia. Ostatnim punktem agendy była dyskusja na temat priorytetów w działalności statutowej na najbliższe miesiące oraz na całą kadencję. Znalazły się wśród nich m.in.:
– wsparcie organizacyjne dla Koalicji „Marketerzy dla lepszych badań”, której powstanie zainicjowała kuria marketerów IAA Polska (więcej informacji pod linkiem),
– konsultacja treści, a następnie promocja praktyk zawartych w Białej Księdze Komunikacji Marketingowej,
– ostatni punkt “Rekomendacji dla polskiego rynku reklamy”, czyli próba wypracowania nowego modelu współpracy marketer – audytor mediowy – dom mediowy – medium.

Część formalną Walnego Zgromadzenia IAA Polska poprzedziło spotkanie networkingowe.

Dziękujemy za liczne przybycie. Do zobaczenia wkrótce!