Nowe władze IAA Polska

Data publikacji: 31 maja, 2017

30 maja 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie IAA Polska będące podsumowaniem 2- letniej kadencji odchodzącego zarządu. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2017-2019.

Po prezentacji Jacka Olechowskiego, który podsumował kończącą się kadencję, Rada Nadzorcza IAA Polska podziękowała odchodzącemu Zarządowi za wkład w rozwój Stowarzyszenia, przede wszystkim za aktywne promowanie rozwiązań mających przyczynić się do rozwoju polskiego rynku reklamy i efektywne inspirowanie do dyskusji przedstawicieli wszystkich uczestników zaangażowanych w proces komunikacji marketingowej w Polsce. Rada Nadzorcza szczególnie wysoko oceniła efekty prac Reklamowego Okrągłego Stołu, które zmaterializowały się w formie „Rekomendacji dla Polskiego rynku reklamy na lata 2017-2020” oraz inne projekty będące pochodną „Rekomendacji”:

 • Dobre praktyki audytu mediowego wypracowane wspólnie przez przedstawicieli marketerów, mediów, domów mediowych oraz audytorów mediowych i wspólnie promowane przez IAA Polska, SAR, a także PSML (stowarzyszenie managerów zakupów)
 • Raport na temat pozycji CMO w przedsiębiorstwie i relacji działów marketingu z dostawcami usług marketingowych
 • Efektywna współpraca z innymi organizacjami branżowymi w kwestii ochrony interesów całej branży komunikacji marketingowej

Paweł Kowalewski, wiceprezes IAA Global oraz członek Rady Nadzorczej IAA Polska podsumował minione dwa lata następująco:

„IAA Polska jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się oddziałem IAA w Europie, z największym wzrostem ilości członków, którzy dołączyli do struktur Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy. Jest to absolutnie sukces Jacka Olechowskiego, jego Zarządu i biura IAA Polska. Zespół ten potrafił zjednoczyć różne podmioty zrzeszone w Stowarzyszeniu i w ten sposób wypracował wspólne stanowisko całej branży w wielu trudnych tematach. Jako IAA Polska jesteśmy coraz mocniej dostrzegani i uważam, że warto się tym pochwalić np. zgłaszając polski oddział IAA do Excellence Awards”


Nowe władze IAA Polska
na zdjęciu od lewej: Jakub Potrzebowski, Paweł Kowalewski, Andrzej Matuszyński

Rada Nadzorcza udzieliła absolutorium odchodzącemu zarządowi, a Walne Zgromadzenie IAA Polska w tajnym głosowaniu wybrało nowe władze na kadencję 2017-2019.

Zarząd IAA Polska:

 • Kuria marketerów: Bartosz Dobrzyński – CMO P4 (Play Mobile), Anna Jakubowski – mentor w programie „Mentor4Starters”, wcześniej przez 25 lat na najwyższych stanowiskach zarządczych min. w Procter & Gamble oraz The Coca-Cola Company, Rafał Jakubowski  – Dyrektor Marketingu Bankowości Detalicznej mBanku
 • Kuria mediów: Stanisław Janowski – Dyrektor Zarządzający Polsat Media Biuro Reklamy, Grzegorz Kossakowski – CFO, Agora SA, Arkadiusz Marszałek – Head of Agency Relations Google
 • Kuria agencji : Izabela Albrychiewicz – CEO MEC, Jacek Olechowski – Prezes Zarządu Mediacap S.A. oraz Agnieszka Sora, Dyrektor Zarządzająca Instytutu GfK Polonia

Nowe władze IAA Polska
na zdjęciu od lewej: Grzegorz Kossakowski, Izabela Albrychiewicz, Arek Marszałek, Bartosz Dobrzyński

Zarząd zdecydował, iż w bieżącej kadencji jego pracami będzie kierował dotychczasowy Prezes Stowarzyszenia – Jacek Olechowski.

Rada Nadzorcza IAA Polska:

 • Katarzyna Borucka– Dyrektor ds. korporacyjnych Coca-Cola HBC Polska
 • Krzysztof Gmyrek – Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Mediów Miejskich, Business Consulting Sp. z o.o.
 • Elżbieta Gorajewska – Managing Director Nielsen Audience Measurement Polska
 • Paweł Kowalewski– Prezes Zarządu Communication Unlimited Sp. z o.o., wiceprezes IAA Global
 • Andrzej Matuszyński – Prezes Grupy Eurozet
 • Jakub Potrzebowski – Founding Partner Group One S.A.
 • Katarzyna Sudbury – Prezes Zarządu OOH Media Polska Sp. z o.o.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej wybrano Jakuba Potrzebowskiego.

Sąd Dyscyplinarny IAA Polska:

 • Janusz Kurek – dyrektor Agencji Reklamy OKAY Radia Katowice, który będzie kierował pracami Sądu Dyscyplinarnego
 • Daria Sacha – Managing Partner MEC
 • Krzysztof Ziomek – Managing Partner Orangeblue

Obowiązki dyrektora generalnego IAA Polska od 4 lat pełni Jerzy Minorczyk.

Jacek Olechowski dziękując za wybór zadeklarował, że obecna, trzecia kadencja na stanowisku Prezesa Zarządu IAA Polska będzie Jego ostatnią, a przekazywanie zarządzania Stowarzyszeniem nastąpi płynnie jeszcze w trakcie bieżącej kadencji.Nowe władze IAA Polska
na zdjęciu od lewej: Tadeusz Żórawski, Zofia Sanejko, Marcin Gudowicz, Tomasz Werpachowski

Nowe władze IAA Polska
na zdjęciu od lewej: Andrzej Matuszyński, Dariusz Juszkiewicz, Agnieszka Sora

na zdjęciu od lewej: Marcin Gudowicz, Tomasz Werpachowski, Anna Pańczyk, Ania Jakubowski

Nowe władze IAA Polska
na zdjęciu od lewej: Janusz Kurek, Krzysztof Gmyrek, Lech Kaczoń

Nowe władze IAA Polska
na zdjęciu od lewej: Bartosz Dobrzyński, Tadeusz Żórawski