Narodziny reklamy w Polsce

Początek lat 90. W Polsce to czas przełomu we wszystkich sferach życia. Po długiem czasie funkcjonowania gospodarki planowanej centralnie na rynku zaczęły pojawiać się nowe produkty, a konsumentom przywrócono wreszcie prawo dokonywania wyborów. W konsekwencji doprowadziło do jeszcze jednej zmiany – narodzin reklamy.

Skoro pojawiła się potrzeba, to pojawili się również pierwsi entuzjaści rozwoju reklamy w Polsce. Początki tego środowiska były niezwykle ciekawe – w jak najszybszym tempie Polacy starali się dogonić kraje zachodnie. Właśnie z takimi aspiracjami spotkała się wówczas grupka zapaleńców, która postanowiła powołać do życia pierwsze stowarzyszenie reklamy w Polsce. Uznano że, warto skorzystać z doświadczeń rynków komercyjnie dojrzałych, czyli nawiązać międzynarodową współpracę.

Początek działalności Stowarzyszenia

Pierwsze Walne Zgromadzenie IAA Polska – 16 kwietnia 1993r. – Kino Capitol w Warszawie

Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy powołano w 1991 roku. Komitet prowadził prace nad scaleniem nowotworzącego się w owym czasie środowiska reklamowego, stworzeniem statutu, misji, nawiązaniem międzynarodowych kontaktów i prawem do używania logo IAA. Zakończyły się one wiosną 1993 r., kiedy to nastąpiła rejestracja Stowarzyszenia.

Pierwszym, tymczasowym Prezesem IAA była Dorota Walczyk (BBDO), następnie jej miejsce zajął Marek Janicki (McCann Ericson).

Po 6 tygodniach od oficjalnej rejestracji Stowarzyszenia odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie. W warszawskim kinie Capitol spotkało się wówczas 44 uprawnionych członków stowarzyszenia (wśród nich: Ewa Cassidy, Mariola Czechowska, Jacek Fronczak, Piotr Gaweł, Marek Janicki, Lech Kaczoń*, Zdzisław Kamiński, Jarosław Klik, Paweł Kowalewski*, Dariusz Kowalski, Paweł Kuczyński, Anna Latomska, Ryszard Lechki, Anna Nietyksza, Sławomir Nowotny, Tomasz Pawlikowski, Tony Podniesiński, Waldemar Rzepecki, Andrzej S. Sala, Zofia Sanejko*, Leszek Stafiej, Marek Tretyn, Lesław Wilk, Steve Vogt).

*aktywny członek stowarzyszenia do dzisiaj

W początkowych latach działalności IAA Polska współkreowało proces samoregulacji branży reklamowej w Polsce, m. in. było członkiem założycielem Rady Reklamy  – ciała samoregulacyjnego branży oraz brało aktywny udział w opracowaniu Kodeksu Etyki Reklamy.

Jednym z największych projektów kreacyjnych zrealizowanych przez IAA Polska jest najbardziej rozpoznawalna kampania społeczna – Pij Mleko, Będziesz Wielki.

Kampania pij mleko, będziesz Wielki, rok 2007

Współczesność

W roku 2015 IAA Polska opublikowało raport na temat polskiego rynku reklamy telewizyjnej przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia przez KPMG. Jeden z wniosków wynikających z raportu brzmiał: do 2015 roku PKB Polski nieustannie rosło, ale wartość polskiego rynku reklamy spadała i była to anomalia występująca tylko w naszym kraju.

Zarząd IAA Polska postanowił zaprosić do wspólnej dyskusji na temat kondycji naszego rynku reklamy przedstawicieli wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces komunikacji marketingowej: marketerów, audytorów mediowych , domy mediowe i media.

Celem Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska było skatalogowanie głównych hamulców rozwoju rynku reklamy w Polsce, osiągnięcie konsensusu w kwestii działań, jakie powinien podjąć cały rynek, by odblokować jego wzrost.

Dyskusja odbywała się w gronie 25 top managerów podejmujących decyzje w imieniu najważniejszych graczy i największych branż korzystających z reklamy. Od lutego 2016 roku odbyło się 25 spotkań w grupach roboczych oraz 3 spotkania plenarne, po których wszyscy uczestnicy obrad zdecydowali się przyjąć dokument zatytułowany “Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 2020”.

Jacek Olechowski, Prezes Zarządu IAA Polska, 19 stycznia 2017 r.

Najważniejsze postulaty sformułowane w trym dokumencie to
– wzmocnienie roli CMO w zarządach firm korzystających z reklamy
– opracowanie i wdrożenie dobrych praktyk audytu mediowego
– podwyższenie standardu badań mediowych
– wypracowanie nowego modelu współpracy marketer > audytor mediowy > agencja mediowa > medium

“Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy” to program działania Stowarzyszenia na lata 2017 – 2020.

Aktualnie do IAA Polska należy ponad 130 członków reprezentujących większość najbardziej znanych marek ze wszystkich najważniejszych branż korzystających z reklamy (pełna lista członków znajduje się tutaj).

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia w czerwcu 2017 roku