Obrady reklamowego okrągłego stołu na półmetku

Data publikacji: 3 czerwca, 2016

Obrady ROS

2 czerwca br. odbyło się drugie posiedzenie plenarne reklamowego okrągłego stołu –

inicjatywy IAA Polska, której celem jest skatalogowanie hamulców rozwoju polskiego

rynku reklamy, sformułowanie rekomendacji dla branży reklamowej w Polsce na

najbliższe lata, a następnie wprowadzenie ich w życie.

Przypomnijmy, że IAA Polska zaprosiło do dyskusji i poszukiwania optymalnych rozwiązań

przedstawicieli wiodących marketerów, domów mediowych, mediów i audytorów mediowych

W tej chwili jest to grupa ponad 20 osób podejmujących decyzje w imieniu najważniejszych

graczy i największych branż korzystających z reklamy (aktualna lista uczestników

reklamowego okrągłego stołu znajduje się tutaj). Od marca do maja br odbyli oni osiem

spotkań w grupach roboczych poszukując konsensusu w następujących sprawach:

– w jaki sposób wzmocnić pozycję CMO w firmach podczas rozstrzygania przetargów

i podejmowania decyzji o wyborze optymalnych, nie zawsze najtańszych strategii

reklamowych i mediowych

– jak powinny zmieniać się badania mediów w Polsce, by z ich pomocą móc przeprowadzać

bardziej precyzyjne analizy zwrotu z inwestycji mediowych

– co powinien zawierać katalog powszechnie akceptowanych dobrych praktyk określających

metodologię audytu mediowego

– jak powinny wyglądać relacje pomiędzy marketerem – audytorem mediowym – domem

mediowym – medium, by bardziej premiować efektywną strategię niż najniższą cenę.

Wcześniej uczestnicy obrad zgodzili się, że poprawa w sferach wymienionych powyżej

mogłyby pozytywnie stymulować wzrost polskiego rynku reklamy.

W trakcie spotkania 2 czerwca oceniono, że prace są już bardzo zaawansowane i w niektórych

grupach jesteśmy w przededniu sformułowania wniosków końcowych. Kolejną serię spotkań

w grupach roboczych zaplanowano na wrzesień i październik, wtedy też wszyscy uczestnicy

obrad uzgodnią i zatwierdzą ostateczną treść dokumentu, którego roboczy tytuł brzmi:

„Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 2020”. Następny krok to

prezentacja „Rekomendacji …” i zaproszenie do dyskusji całego środowiska komunikacji

marketingowej w Polsce.

Obrady reklamowego okrągłego stołu na półmetkuIwona Kołodziejek, Małgorzata Węgierek i Izabela Albrychiewicz

Obrady reklamowego okrągłego stołu na półmetkuSławomir Jędrzejewski, Paweł Tyszkiewicz i Izabela Pontus

Obrady reklamowego okrągłego stołu na półmetkuPatrycja Banasik, Rafał Szysz, Marta Kozłowska i Marcin Gudowicz

Obrady reklamowego okrągłego stołu na półmetkuIzabela Pontus i Aleksander Śmigielski

Obrady reklamowego okrągłego stołu na półmetkuJacek Olechowski, Jerzy Minorczyk i Iwona Kołodziejek