Odbyły się spotkania poszczególnych kurii IAA Polska

Data publikacji: 30 maja, 2019

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji obecnych władz IAA Polska (w czerwcu 2019 r.) w maju odbyły się spotkania przedstawicieli poszczególnych kurii Stowarzyszenia: reklamodawców, mediów i agencji. Głównym celem spotkań było podsumowanie aktywności IAA Polska podczas upływającej kadencji oraz dyskusja na temat priorytetów na następne dwa lata. Była to także okazja, by przedyskutować w kurialnym gronie kandydatury do nowych władz, które zostaną wybrane podczas Walnego Zgromadzenia Członków IAA Polska 11 czerwca 2019 r.  

Spotkania poszczególnych kurii IAA odbyły się w dniach: 14 maja (marketerzy), 15 maja (media) i 20 maja (agencje). Prace Stowarzyszenia podsumował Jacek Olechowski, prezes zarządu IAA Polska. Wśród tematów omówionych w ramach podsumowania znalazły się:
– utworzenie Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów korzystne zarówno dla marketerów, jak i wszystkich interesariuszy rynkowych, którzy zyskali dzięki temu możliwość dyskutowania z grupą, która wcześniej nie posiadała swojej reprezentacji,
projekt jednoźródłowych badań mediów, który był postulatem numer 1. w wydanych przez IAA Polska „Rekomendacjach dla polskiego rynku reklamy”,
– działania związane z umacnianiem pozycji Dyrektora Marketingu w przedsiębiorstwie, w tym utworzenie nowej kategorii EFFIE Business and Marketing Solutions, współorganizacja konferencji CMO Summit,
– współpraca z IAA Global (międzynarodowe konferencje).