Okrągły Stół Influencer Marketingu

Okrągły Stół Influencer Marketingu IAA Polska

W pracach Okrągłego Stołu Influencer Marketingu IAA Polska (OSIM) udział biorą decydenci i przedstawiciele trzech grup podmiotów zaangażowanych we współpracę z twórcami aktywnymi w tym obszarze:

  • największe platformy społecznościowe 
  • największe sieci kanałów MCN
  • największe grupy reklamowe 

Moderatorem dyskusji są przedstawiciele władz IAA Polska, a wspiera Ich będzie kancelaria prawna, która dba o to, żeby dyskusja była bezpieczna dla jej uczestników i odbywała się z poszanowaniem zasad wolnej konkurencji.

Pierwszym zadaniem Okrągłego Stołu Influencer Marketingu IAA Polska jest opracowanie do końca I kwartału 2024 roku:

  • Kodeksu etyki influencer marketingu, w którym określono by zasady współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha wartości – od twórców począwszy, przez platformy i agencje, na klientach i ich systemach implementacji skończywszy
  • Propozycji stałej formuły współpracy, w której uczestnicy tego rynku w sposób ciągły będą pracowali nad rozwojem, promocją i poszanowaniem uzgodnionych standardów rynkowych. 

Kolejnym krokiem będzie poddanie zaproponowanych rozwiązań konsultacjom ze stowarzyszeniami branżowymi, m. in. po to, żeby je zintegrować z innymi inicjatywami samoregulacyjnymi, np. z Białą Księgą Komunikacji Marketingowej SKM SAR, pracami  Grupy Roboczej ds. Influencer Marketingu IAB Polska czy stanowiskami przyjmowanymi przez Komisję Etyki Rady Reklamy. Celem tych konsultacji zaplanowanych na II kwartał 2024 roku jest również zbudowanie świadomości i akceptacja przez branżę zasad składających się na Kodeks Etyki Influencer Marketingu.