Okrągły Stół Mediów w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

Data publikacji: 30 czerwca, 2018

28 czerwca 2018 roku z inicjatywy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odbyło się spotkanie poświęcone reklamom suplementów diety, wyrobów medycznych i żywności specjalnego przeznaczenia.

Na zaproszenie Przewodniczącego KRRiT odpowiedzieli przedstawiciele instytucji bezpośrednio związanych z rynkiem suplementów diety, reprezentanci Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele nadawców i producentów. Radę Reklamy oraz IAA Polska Międzynarodowe  Stowarzyszenie Reklamy reprezentował Jerzy Minorczyk.

Witold Kołodziejski, Przewodniczący KRRiT przedstawił propozycję wprowadzenia zmian do treści ustawy o radiofonii i telewizji, dotyczących  uregulowania reklamy w/w kategorii produktów.

Obszary, które miałyby zostać uregulowane rozporządzeniem to:

  • zakaz reklamy produktów przed i po audycjach dla dzieci
  • zakaz używania w reklamie wizerunku dzieci
  • zakaz używania wizerunku osób z zawodów medycznych oraz osób publicznych
  • zakaz wykorzystywania przedmiotów medycznych i miejsc mogących budzić skojarzenia z zawodami medycznymi
  • zakaz używania słów i gestów kojarzących się z w/w
  • wprowadzenie obowiązku oznakowania reklamy (zamieszczenie informacji np. „suplement diety” + dodatkowy komentarz)

W trakcie dyskusji organizacje reprezentujące producentów suplementów diety zwracały uwagę, że przyjęły już samoregulację dotyczącą reklamy tej kategorii produktów. W odpowiedzi Przewodniczący KRRiT stwierdził, że rozwiązanie wypracowane przez branżę producentów suplementów nie ma szans być skuteczne, ponieważ nie spełnia kilku podstawowych warunków dobrej samoregulacji.

Jerzy Minorczyk przypomniał, że od kilkunastu miesięcy znakomicie funkcjonuje samoregulacja  w zakresie reklamy żywności skierowanej do dzieci wypracowana w Radzie Reklamy przy współpracy z nadawcami, dlatego warto skorzystać z tego sprawdzonego rozwiązania.

W podsumowaniu dyskusji Przewodniczący KRRiT powtórzył, że przyjęta przez branżę suplementów diety samoregulacja nie jest propozycją zmierzającą we właściwym kierunku. Ponadto, nie reguluje ona kwestii reklamy innych kategorii produktów: wyrobów medycznych oraz środków specjalnego przeznaczenia. Rozwiązaniem preferowanym przez Radę byłoby ustanowienie przez rynek samoregulacji w postaci podobnej do tej, która obowiązuje już odnośnie reklamy żywności skierowanej do dzieci.

Rozporządzenie, o którym Witold Kołodziejski mówił na początku spotkania zostałoby wprowadzone w życie tylko w sytuacji, gdyby branży nie udało się przyjąć samoregulacji w kształcie oczekiwanym przez regulatora. Przewodniczący KRRiT zadeklarował, że Rada może koordynować dalsze dyskusje i uzgodnienia w tej sprawie.

Zapraszamy do lektury prezentacji przedstawionej przez KRRiT podczas spotkania.

Okrągły Stół Mediów w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji
KRRiT – Prezentacja z 28 czerwca 2018r – Okrągły Stół Mediów
Okrągły Stół Mediów w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji
KRRiT – Prezentacja II z 28 czerwca 2018r – Okrągły Stół Mediów
Fot: Tomasz Kiełczewski dla KRRiT