POWSTAWANIE POLSKIEGO JIC DS. JEDNOŹRÓDŁOWYCH BADAŃ MEDIÓW NA FINISZU!

Data publikacji: 8 czerwca, 2020

Koalicja Marketerzy dla Lepszych Badań oraz Klub Mediowy SAR, łącznie reprezentujące marketerów oraz agencje mediowe, powołały do życia Marketers & Media Agencies Committee. (M&MAC). W przyszłości M&MAC wspólnie z reprezentacjami poszczególnych mediów jako Joint Industry Committee będzie współzarządzała jednoźródłowym badaniem konsumpcji mediów na polskim rynku.

Do składu wspólnej reprezentacji strony zakupowej w ramach M&MAC, weszli:

  • po jednym przedstawicielu wszystkich 6 międzynarodowych grup reklamowych działających w Polsce (Dentsu, Havas, IPG Mediabrands, Omnicom, Publicis, WPP);
  • jeden przedstawiciel pozasieciowych agencji mediowych;
  • po jednym przedstawicielu z dziewięciu największych branż korzystających z reklamy. Przedstawiciele tych branż będą wyłaniani z grona członków Koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań.

Formalnym reprezentantem strony zakupowej M&MAC w JIC będzie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR .

Dążenie do powołania na polskim rynku Joint Industry Comittee, jest wolą i potrzebą wyrażoną przez wszystkie kluczowe strony przedsięwzięcia: media, marketerów oraz agencje mediowe, stwierdził Rafał Jakubowski, członek zarządu IAA Polska. Nasza organizacja od początku aktywnie wspiera proces integracji całej branży wokół tematu jednoźródłowych badań mediów.

JIC będzie odpowiadał za organizację badania, rozumianą jako rekrutację i realizację badania panelowego, dystrybucję wyników, finansowanie oraz zarządzanie badaniem, przy założeniu, że cały proces będzie konsultowany z KRRiT.

Podmioty reprezentujące poszczególne media, czyli wydawców internetowych, nadawców telewizyjnych i radiowych oraz reprezentacja strony zakupowej (M&MAC), podjęli decyzję o rozpoczęciu rozmów dotyczących struktury JIC, a także konsultacji z zespołem KRRiT na temat zasad przeprowadzenia badania założycielskiego. M&MAC ustalił skład zespołów, które będą prezentowały stanowisko strony zakupowej zarówno w kwestiach organizacyjnych jak i metodologicznych.