Poznaliśmy Przewodniczących Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego IAA Polska w kadencji 2021-2023

Data publikacji: 1 października, 2021

Zakończyła się procedura wyborcza IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy. Na pierwszych posiedzeniach nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego wyłoniono przewodniczących. Na czele Rady Nadzorczej IAA Polska stanął Jakub Potrzebowski  i będzie to już Jego trzecia kadencja na stanowisku przewodniczącego. Pracami Sądu Dyscyplinarnego pokieruje zaś Jerzy Straszewski  – na przewodniczącego wybrany po raz drugi. Przypominamy, że decyzją wyborczą członków IAA Polska podjętą na Walnym Zgromadzeniu, nowym Prezesem Zarządu została Agnieszka Sora.

Jakub Potrzebowski wraz z Markiem Żołędziowskim jest współwłaścicielem Group One, największej niezależnej grupy komunikacji marketingowej w Polsce. W ramach grupy pod szyldem „House of Communication” działa 10 spółek. Wśród nich są m.in. domy mediowe Value Media i Mediaplus, dwie agencje kreatywne Change/ Serviceplan i GONG, a także SalesTube – największa w CEE agencja martech ze specjalizacją e-commerce.

Jerzy Straszewski to jeden z pierwszych członków-założycieli Stowarzyszenia Operatorów Telewizji Kablowych (w 1991 r.), które w 1998 r. przekształciło się w Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Komunikacji Kablowej, a następnie w 2005 r. w Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej. Od 2003 roku Prezes Zarządu tej organizacji. Jego najważniejszymi osiągnięciami na tym stanowisku jest wzmocnienie skuteczności biura Izby po przeniesieniu siedziby do Warszawy oraz zaktywizowanie znacznej liczby członków organizacji do aktywnego wspomagania jej działań.