Prace Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska zbliżają się do finału

27 października odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska. W trakcie spotkania omówiono draft finalnej wersji dokumentu zatytułowanego „Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 2020”.  Uczestnicy obrad osiągnęli porozumienie we wszystkich kwestiach, które były przedmiotem dyskusji przez ostatnich 9 miesięcy.

14881320_1137311256345677_1662663141_o

Przypomnijmy, że rok temu IAA Polska opublikowało raport na temat polskiego rynku reklamy telewizyjnej
przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia przez KMPG. Jeden z wniosków wynikających z raportu brzmiał: PKB Polski nieustannie rośnie, ale wartość polskiego rynku reklamy spada i jest to anomalia występująca tylko w naszym kraju. Zarząd IAA Polska postanowił zaprosić do wspólnej dyskusji na temat kondycji naszego rynku reklamy przedstawicieli wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces komunikacji marketingowej: marketerów, audytorów mediowych , domy mediowe
i media. Celem Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska było skatalogowanie głównych hamulców rozwoju rynku reklamy w Polsce, osiągnięcie konsensusu w kwestii działań, jakie powinien podjąć cały rynek,by odblokować jego wzrost, publikacja, a następnie zastosowanie w praktyce rozwiązań, co do których uzyskano zgodę.

Dyskusja odbywała się w gronie ponad 20 top managerów podejmujących decyzje w imieniu najważniejszych graczy i największych branż korzystających z reklamy . Odbyło się dwadzieścia kilka spotkań w grupach roboczych, a obrady dotyczyły następujących zagadnień:
– w jaki sposób wzmocnić pozycję CMO w firmach podczas rozstrzygania przetargów i podejmowania decyzji
o wyborze optymalnych,
nie zawsze najtańszych strategii reklamowych i mediowych
– jak powinny zmieniać się badania mediów w Polsce, by lepiej odzwierciedlać zmiany w konsumpcji mediów oraz by stać się użytecznym narzędziem do analizy zwrotu z inwestycji mediowych
– co powinien zawierać katalog powszechnie akceptowanych dobrych praktyk audytu mediowego
– jak powinny wyglądać relacje pomiędzy marketerem – audytorem mediowym – domem mediowym – medium,
by bardziej premiować efektywną strategię niż najniższą cenę.

Najważniejsze rekomendacje będą dotyczyły min.: dobrych praktyk audytu mediowego, nowego modelu zarządzania, finansowania i kontroli badań mediów, dialogu z wszystkimi interesariuszami w przedsiębiorstwie zaangażowanymi w proces wyboru dostawców usług marketingowych i in. Uczestnicy obrad zgodzili się również,
że tylko wspólna reprezentacja największych reklamodawców może wpłynąć
na zmianę ogólnych zasad funkcjonowania rynku reklamy w taki sposób, że poprawi się zwrot z inwestycji reklamowych dla kupujących,
a jednocześnie zmniejszy się presja cenowa na sprzedających. Oba te zjawiska niewątpliwie będą korzystne dla całego polskiego rynku reklamy.

Bezpośrednio po obradach plenarnych odbyło się spotkanie networkingowe w gronie uczestników Reklamowego Okrągłego Stołu, zarządu, członków oraz sympatyków IAA Polska.

W najbliższych tygodniach zakończy się redagowanie  ostatecznej wersji  „Rekomendacji dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 2020”, oficjalna prezentacja dokumentu planowana jest na przełomie bieżącego i przyszłego roku.

09

Bartosz Dobrzyński, Rafał Baran, Izabela Albrychiewicz, Daria Sacha, Dariusz Kowalski, Ewelina Kraskowska,
Marta Kozłowska, Małgorzata Węgierek

20

Włodzimierz Schmidt, Marta Wiercińska, Jacek Olechowski, z tyłu Krzysztof Ziomek

19

Agnieszka Durlik, Grzegorz Kossakowski, Jakub Wysoczański

03-1

Marcin Wiśniewski, Jacek Barankiewicz

16

Bartosz Dobrzyński, Rafał Bobrowski, Jerzy Minorczyk

14

Katarzyna Łakińska, Tomasz Mieczkowski

25

w środku: Jacek Olechowski, Paweł Tyszkiewicz