Prace Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska zbliżają się do finału

Data publikacji: 27 października, 2016

27 października odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska. W trakcie spotkania omówiono draft finalnej wersji dokumentu zatytułowanego „Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 2020”.  Uczestnicy obrad osiągnęli porozumienie we wszystkich kwestiach, które były przedmiotem dyskusji przez ostatnich 9 miesięcy.

Prace Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska zbliżają się do finału

Przypomnijmy, że rok temu IAA Polska opublikowało raport na temat polskiego rynku reklamy telewizyjnej
przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia przez KMPG. Jeden z wniosków wynikających z raportu brzmiał: PKB Polski nieustannie rośnie, ale wartość polskiego rynku reklamy spada i jest to anomalia występująca tylko w naszym kraju. Zarząd IAA Polska postanowił zaprosić do wspólnej dyskusji na temat kondycji naszego rynku reklamy przedstawicieli wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces komunikacji marketingowej: marketerów, audytorów mediowych , domy mediowe
i media. Celem Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska było skatalogowanie głównych hamulców rozwoju rynku reklamy w Polsce, osiągnięcie konsensusu w kwestii działań, jakie powinien podjąć cały rynek,by odblokować jego wzrost, publikacja, a następnie zastosowanie w praktyce rozwiązań, co do których uzyskano zgodę.

Dyskusja odbywała się w gronie ponad 20 top managerów podejmujących decyzje
w imieniu najważniejszych graczy i największych branż korzystających z reklamy . Odbyło się dwadzieścia kilka spotkań w grupach roboczych, a obrady dotyczyły następujących zagadnień:
– w jaki sposób wzmocnić pozycję CMO w firmach podczas rozstrzygania przetargów i podejmowania decyzji
o wyborze optymalnych,
nie zawsze najtańszych strategii reklamowych i mediowych
– jak powinny zmieniać się badania mediów w Polsce, by lepiej odzwierciedlać zmiany w konsumpcji mediów oraz by stać się użytecznym narzędziem do analizy zwrotu z inwestycji mediowych
– co powinien zawierać katalog powszechnie akceptowanych dobrych praktyk audytu mediowego
– jak powinny wyglądać relacje pomiędzy marketerem – audytorem mediowym – domem mediowym – medium,
by bardziej premiować efektywną strategię niż najniższą cenę.

Najważniejsze rekomendacje będą dotyczyły min.: dobrych praktyk audytu mediowego, nowego modelu zarządzania, finansowania i kontroli badań mediów, dialogu z wszystkimi interesariuszami w przedsiębiorstwie zaangażowanymi w proces wyboru dostawców usług marketingowych i in. Uczestnicy obrad zgodzili się również,
że tylko wspólna reprezentacja największych reklamodawców może wpłynąć na zmianę ogólnych zasad funkcjonowania rynku reklamy w taki sposób, że poprawi się zwrot z inwestycji reklamowych dla kupujących,
a jednocześnie zmniejszy się presja cenowa na sprzedających. Oba te zjawiska niewątpliwie będą korzystne dla całego polskiego rynku reklamy.

Bezpośrednio po obradach plenarnych odbyło się spotkanie networkingowe w gronie uczestników Reklamowego Okrągłego Stołu, zarządu, członków oraz sympatyków IAA Polska.

W najbliższych tygodniach zakończy się redagowanie  ostatecznej wersji  „Rekomendacji dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 2020”, oficjalna prezentacja dokumentu planowana jest na przełomie bieżącego i przyszłego roku.

Prace Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska zbliżają się do finałuBartosz Dobrzyński, Rafał Baran, Izabela Albrychiewicz, Daria Sacha, Dariusz Kowalski, Ewelina Kraskowska,
Marta Kozłowska, Małgorzata Węgierek

Prace Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska zbliżają się do finałuWłodzimierz Schmidt, Marta Wiercińska, Jacek Olechowski, z tyłu Krzysztof Ziomek

Prace Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska zbliżają się do finałuAgnieszka Durlik, Grzegorz Kossakowski, Jakub Wysoczański

Prace Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska zbliżają się do finałuMarcin Wiśniewski, Jacek Barankiewicz

Prace Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska zbliżają się do finałuBartosz Dobrzyński, Rafał Bobrowski, Jerzy Minorczyk

Prace Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska zbliżają się do finałuKatarzyna Łakińska, Tomasz Mieczkowski

Prace Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska zbliżają się do finału
w środku: Jacek Olechowski, Paweł Tyszkiewicz