EWELINA CZUBA

EWELINA CZUBA, Dyrektor Biura Reklamy TVP S.A.

kuria mediów

Z wykształcenia socjolożka, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Z Biurem Reklamy TVP związana od 2005 roku. Przeszła wszystkie szczeble kariery w Pionie Handlowym i od 2011 roku współzarządzała Biurem, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora do spraw handlowych. Na tym stanowisku odpowiadała m.in. za negocjacje z czołowymi grupami reklamowymi w Polsce. Była współpomysłodawcą lub inicjatorem kluczowych zmian w polityce handlowej Biura Reklamy, w tym poszerzenia podstawowej grupy rozliczeniowej i oparcia rozliczeń o transparentne progi budżetowe.

Od 2017 roku samodzielnie kieruje Biurem. Specjalizuje się w handlowych aspektach reklamy, jest zadeklarowaną zwolenniczką transparentności działań handlowych i rynkowego fair play. Od dwóch kadencji jest czynnym arbitrem Komisji Etyki Reklamy.

Profil na LinkedIn