Igor Kaleński

Jest Prezesem grupy BBDO w Polsce oraz Global e-commerce Lead w Molecular BBDO. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. Jest także Arbitrem Komisji Etyki Reklamy, ekspertem THINKTANK oraz członkiem Rady Fundacji Res Publika.

Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Grupy Saatchi&Saatchi w Polsce, był również Partnerem Zarządzającym SPARK Software i Partnerem w Funduszu inwestycyjnym PAAN CAPITAL oraz Członkiem Rady Nadzorczej firmy farmaceutycznej Sequoia.

Był także Prezesem Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, członkiem grupy doradczej RPP przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Pełnił także funkcję prezesa agencji MRM Momentum Worldwide, należącej do grupy McCann Worldgroup. Należał do grupy wprowadzającej Citibank GCB na polski rynek.

Pracował na Wydziale Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Finansów i Bankowości SGH. Jest absolwentem Studiów Podyplomowych na Wydziale Psychologii UW i stypendystą studiów doktoranckich na University of Rochester New York.

Profil na LinkedIn.