Pozycja dyrektora marketingu w przedsiębiorstwie

Pozycja dyrektora marketingu w przedsiębiorstwie oraz relacje działu marketingu z dostawcami usług marketingowych

Dobre praktyki Audytu Mediowego

Dobre praktyki audytu mediowego

Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy na lata 2017-2020

Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy na lata 2017-2020

Gospodarcze skutki wprowadzenia zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety

Gospodarcze skutki wprowadzenia zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety

Polski rynek reklamy telewizyjnej na tle wybranych rynków w Europie. Perspektywy rozwoju i zagrożenia

Polski rynek reklamy telewizyjnej na tle wybranych rynków w Europie. Perspektywy rozwoju i zagrożenia