Reklamowy okrągły stół: Pierwsza runda spotkań za nami

Data publikacji: 30 kwietnia, 2016

W kwietniu br. spotkały się po raz pierwszy wszystkie cztery zespoły robocze reklamowego okrągłego stołu. Poszczególne grupy interesariuszy zaprezentowały perspektywy, z jakich  odnoszą się do tematów, które podczas pierwszego zebrania plenarnego zdefiniowano jako hamulce rozwoju polskiego rynku reklamy.

Pierwsza grupa pod przewodnictwem Bartosza Dobrzyńskiego, CMO P4/Play, opracowuje temat “Wzmocnienie roli CMO w ustalaniu kryteriów przetargowych i podejmowaniu decyzji o wyborze najefektywniejszych strategii mediowych”. Grupa II, której przewodniczy Aleksander Śmigielski, Media  Director CEE & CIS Boehringer Ingelheim rozważa “Wypracowanie bardziej precyzyjnych metod analizy zwrotu z inwestycji mediowych jako pochodną udoskonalonych badań mediów.” Kolejne dwie grupy podjęły próbę  “Ustalenia powszechnie akceptowanych dobrych praktyk określających metodologię audytu mediowego” oraz “Wypracowania nowego modelu współpracy marketer – audytor mediowy – dom mediowy – medium, w którym bardziej premiowana jest efektywna strategia niż najniższa cena”. Obradom w obu w/w grupach przewodniczy Jacek Olechowski, Prezes IAA Polska.

Dyskusje we wszystkich czterech grupach są niezwykle ożywione, a jednocześnie bardzo merytoryczne. Wydaje się, że reprezentanci reklamodawców, domów mediowych, audytorów mediowych oraz mediów zmierzają ku porozumieniu w kilku trudnych, kluczowych kwestiach. To pozwala z optymizmem spojrzeć na szanse sporządzenia dokumentu końcowego, którego roboczy tytuł brzmi “Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 20120”.
Członkowie zespołów roboczych podjęli decyzję o rozszerzeniu składu uczestników obrad, dlatego podczas  drugiej serii spotkań, która odbędzie się w maju br. spodziewamy się jeszcze bardziej ożywionej dyskusji. Odbywają się również spotkania konsultacyjne z ekspertami, którzy pomagają ocenić szanse realizacji konkretnych postulatów zgłaszanych przez uczestników obrad.  Publikacja “Rekomendacji … “ planowana jest na drugą połowę bieżącego roku.

Reklamowy okrągły stół: Pierwsza runda spotkań za nami

Dyskusja w IV grupie roboczej