Reklamowy okrągły stół rozpoczął obrady

Data publikacji: 22 lutego, 2016

19 lutego br. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie reklamowego okrągłego stołu, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich czterech grup interesariuszy zaangażowanych w proces komunikacji marketingowej: marketerów, domów mediowych, mediów i audytorów mediowych.
To pierwsze w historii polskiego rynku reklamy spotkanie w takim gronie.

000_wlasciwe

Impulsem, który skłonił zarząd IAA Polska do zaproponowania takiego spotkania były wnioski z opublikowanego jesienią ubr. raportu przygotowanego przez KPMG na zlecenie naszego Stowarzyszenia. Jeden z nich brzmiał: polski rynek reklamy rozwija się zdecydowanie wolniej niż cała gospodarka i jest to anomalia występująca tylko w Polsce. Celem dzisiejszej inicjatywy jest skatalogowanie hamulców rozwoju polskiego rynku reklamy, sformułowanie rekomendacji dla branży reklamowej w Polsce na najbliższe lata, a następnie wprowadzenie ich w życie.
Do dyskusji i poszukiwania optymalnych rozwiązań zaprosiliśmy przedstawicieli wiodących marketerów, domów mediowych, mediów i audytorów mediowych. Pełna lista uczestników jest dostępna jest tutaj.

Grupa robocza liczy kilkanaście osób, a w jej skład wchodzą osoby decyzyjne, reprezentujące najważniejszych graczy i największe branże korzystające z reklamy, przewidujemy również zapraszanie ekspertów. Nad zgodnością obrad z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie konkurencji, czuwa Kancelaria Pałucki Trusiński Prawo i Podatki specjalizująca się z zagadnieniach dotyczących rynku usług marketingowych.

Podczas pierwszego spotkania w dniu 19 lutego br. Uczestnicy ustalili wstępną listę problemów – zmian,
które mogłyby pozytywnie stymulować wzrost polskiego rynku reklamy. Dotyczą one min. ustalania przejrzystych kryteriów przetargowych, roli CMO w wyborze najefektywniejszych strategii mediowych, udoskonalenia metod analizy zwrotu z inwestycji mediowych, oczekiwań wobec oferty badawczej dotyczącej konsumpcji mediów, ustalenia powszechnie akceptowanych dobrych praktyk określających metodologię audytu mediowego, wypracowania nowego modelu współpracy marketer – audytor mediowy – dom mediowy – medium, w którym bardziej premiowana jest efektywna strategia niż najniższa cena. Zarówno treść jak i lista tematów może się zmienić w trakcie spotkań roboczych. Uczestnicy piątkowego spotkania ustalili również skład grup,
które będą pracowały nad poszczególnymi tematami.

Zakładamy, że do wakacji powstanie pierwsza, robocza wersja „Rekomendacji dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 2020”. Ostateczną treść dokumentu zatwierdzą wszyscy uczestnicy obrad jesienią br, natomiast pod koniec roku zaprosimy do dyskusji na temat „Rekomendacji …” całe środowisko komunikacji marketingowej w Polsce.

01
Izabela Albrychiewicz, Paweł Tyszkiewicz i Małgorzata Węgierek

04
Sławomir Jędrzejewski, Stanisław Janowski i Marcin Gudowicz

05
Rafał Szysz, Marta Kozłowska i Jacek Trusiński

11
Ewelina Kraskowska, Izabela Pontus i Rafał Bobrowski

15
Jacek Dzięcielak, Jerzy Minorczyk i Jacek Olechowski