1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest IAA POLSKA Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (Dalej IAA Polska) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, tel.+ 48 510 148 990, adres e-mail: a.baran@iaa.org.pl
 2. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celach związanych z komunikacją z partnerami i kontrahentami Stowarzyszenia oraz dystrybucją newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celach związanych z odprowadzaniem podatku dochodowego jeżeli jest to wymagane przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celu publikacji wizerunku na podstawie zgody (art. 6 ust. 1. lit. a RODO),
 • dla celów wynikających z przedmiotu korespondencji elektronicznej prowadzonej z IAA Polska (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 1. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmioty zapewniające poprawne działanie poczty elektronicznej, strony internetowej oraz podmiotem wspierającym IAA Polska, czyli International Advertising Association z siedzibą przy 33, West 19th Street, Nowy Jork, NY, 10011, Stany Zjednoczone (IAA Global).
 2. Dane będą przetwarzane:
 • przez okres 2 lat kalendarzowych od końca roku, w którym zakończone zostało członkostwo w IAA Polska,
 • przez okres określony w przepisach o podatku dochodowym jednak nie dłużej niż 5 lat kalendarzowych następujących po roku odprowadzenia składek,
 • przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu z IAA Polska,
 • do czasu wycofania zgody.
 1. Ma Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie i zgodnie z art. 15-22 RODO.
 2. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl)
 3. Dane osobowe przetwarzane przez IAA Polska nie podlegają profilowaniu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wstąpienia do stowarzyszenia IAA.