Rozpoczynamy działania na rzecz Czystej Informacji i Reklamy

Data publikacji: 4 października, 2019

W dn. 2 października 2019 r. stowarzyszenia branżowe oficjalnie połączyły siły, by działać na rzecz Czystej Informacji i Reklamy. Wraz z SAR Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej, Izbą Wydawców Prasy, IAB Polska i Związkiem Firm Public Relations zadeklarowaliśmy stworzenie kodeksu dobrych praktyk dotyczących przeciwdziałania dezinformacji i ad frauds. Podpisanie deklaracji o współpracy rozpoczęło okres gromadzenia zainteresowanych udziałem w pracach nad kodeksem.

Problem oszustw reklamowych dotyka większości krajów na świecie, w tym coraz silniej rozwija się Europie. Zajęła się nim jakiś czas temu Komisja Europejska, która opublikowała „Kodeks postępowania przeciwko rozpowszechnianiu dezinformacji i fake newsów w internecie”. Zainicjowana przez SKM SAR współpraca ma wpisywać się w te unijne dyrektywy i adaptować je do rynku polskiego.

Oszustwa reklamowe w internecie kojarzą się przede wszystkim z działalnością szkodliwych botów, które mogą np. generować sztuczny ruch na stronie internetowej. Warto jednak pamiętać, że jest z nimi powiązane także zjawisko dezinformacji. Jednym z celów stosowania np. fake newsów może być zwiększanie zainteresowania (CTR) tekstami internetowymi. Ad frauds to zatem nie tylko straty finansowe, lecz także zjawisko niekorzystanie wpływające na system mediów.

Marketing idzie w stronę tego, co w ostatnich latach „na miękko” nazywaliśmy społeczną odpowiedzialnością biznesu, a dziś po prostu odpowiedzialnością biznesu. Wiele firm dysponuje budżetami większymi niż budżety niektórych państw. Zatem ich siła sprawcza jest też zdecydowanie większa. Wydaje mi się, że w tej chwili najwięksi marketerzy mają tego świadomość i chcą tę swoją wyjątkową pozycję w pozytywny sposób wykorzystywać – tymi słowami dołączenie do Inicjatywy na rzecz Czystej Informacji i Reklamy komentował nam dyrektor generalny IAA Polska, Jerzy Minorczyk.

Tekst podpisanej przez stowarzyszenia deklaracji brzmi:

„Wolność mediów to jeden z najważniejszych gwarantów demokracji. Pod sztandarem tej wolności coraz częściej jednak szerzą się zjawiska zagrażające dostępowi do rzetelnej, prawdziwej informacji. Mowa nienawiści (tzw. hejt), aktywność internetowych trolli, tzw. fake newsy oraz sztuczny ruch reklamowy generowany przez zautomatyzowane systemy, a nie ludzi, skutecznie wpływają na opinie, fałszują rzeczywistość, a także narażają na ogromne straty finansowe firmy korzystające z reklamy. W konsekwencji jest to także zagrożenie dla wolności ekonomicznej mediów, która jest niezbędna, by mogły one wykonywać swoją pracę rzetelnie.

Według ośrodków oraz firm badawczych zajmujących się analizami Internetu wartość reklamowych oszustw (ang. “digital ad frauds”) na globalnym rynku online w 2019 roku może przekroczyć 50 miliardów dolarów i zwiększa się z roku na rok o około 20%.

Dwa niezwykle niebezpieczne dla świata mediów i reklamy zjawiska – dezinformacja i oszustwa reklamowe – są ze sobą nieodłącznie powiązane. Obydwa niszczą wiarygodność marek i narażają wydawców, reklamodawców, a także innych uczestników rynku na wymierne straty. O dezinformacji jest już od lat głośno, a pojęcie post-prawdy stało się znakiem cyfrowej ery. Dopiero od niedawna zaczynamy rozumieć, że oszustwa reklamowe są drugą stroną tej samej monety. W istocie skala zjawiska fałszywych klików, fałszywych kont użytkowników i sztucznego ruchu reklamowego generowanego przez szkodliwe boty fałszuje rzeczywistość reklamową i wprowadza w błąd opinię społeczną.

My, niżej podpisani:
− będąc świadomymi, że era cyfrowa, oprócz szeregu dobrodziejstw, niesie konkretne zagrożenia,
− mając na względzie wspólnotę interesów świata mediów, reklamodawców oraz innych uczestników rynku, jak np. agencje interaktywne, agencje mediowe, firmy ad tech i platformy,
− odnosząc się do sugestii i zaleceń Komisji Europejskiej zawartych w „Kodeksie postępowania w zakresie dezinformacji”,
niniejszym inicjujemy współpracę na rzecz wypracowania kodeksu dobrych praktyk mających na celu przeciwdziałanie zjawisku dezinformacji i oszustw reklamowych (ad frauds) w Internecie.”

Podpisanie deklaracji o współpracy rozpoczęło okres gromadzenia wszystkich uczestników rynku reklamowego zainteresowanych udziałem w pracach.  Chętnych mogą zgłaszać się przez najbliższe 2 miesiące, a następnie zostanie zorganizowane spotkanie, podczas którego powstaną grupy robocze odpowiedzialne za postulaty poszczególnych interesariuszy. Następnie na podstawie dialogu powstanie kodeks dobrych praktyk. Efekty współpracy w ramach deklaracji na rzecz Czystej Informacji i Reklamy zostaną zaprezentowane rynkowi dnia 2 kwietnia (Międzynarodowy Dzień Fact-checkingu).

Już dziś poza organizacjami branżowymi inicjatywę wspierają: Eurozet, Agora S.A., Puls Biznesu, Respublica, Ringier Axel Springer Polska, TVN, ThinkTank i Wirtualna Polska. Code of practice on disinformation, czyli kodeks opracowany przez Komisję Europejską podpisali między innymi WFA, EACA, IAB Europe oraz platformy Facebook, Google, Twitter.

Wszystkie osoby zainteresowane dołączeniem do grupy pracującej na kodeksem i zainteresowane otrzymywaniem informacji na ten temat prosimy o kontakt z naszym biurem (Katarzyna Małek, k.malek@iaa.org.pl, tel. 663244612).