Jerzy Straszewski

Jeden z pierwszych członków-założycieli Stowarzyszenia Operatorów Telewizji Kablowych (w 1991 r.), które w 1998 roku przekształciło się w Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Komunikacji Kablowej, a następnie w 2005 roku w Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej.

Od 2003 roku Prezes Zarządu tej organizacji. Jego najważniejszymi osiągnięciami na tym stanowisku jest wzmocnienie skuteczności biura Izby po przeniesieniu siedziby do Warszawy oraz zaktywizowanie znacznej ilości członków organizacji do aktywnego wspomagania jej działań.

PIKE jest również aktywnym uczestnikiem międzynarodowego życia środowiska operatorów kablowych. Głównymi partnerami PIKE na poziomie międzynarodowym są: Cable Europe (organizacja zrzeszająca operatorów Europy Zachodniej i Środkowej), EAKT (Euroazjatyckie Stowarzyszenie Telewizji Kablowych) i SCTE (Society of Cable Telecommunications Engineers – Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji Kablowej), w którym Jerzy Straszewski od 2013 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Europejskiego Stowarzyszenia.