SAVE THE DATE: 2 czerwca Walne Zebranie Członków IAA Polska

Data publikacji: 26 kwietnia, 2022

Dnia 22 kwietnia br. Zarząd IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy, działając na mocy art. 27. i 28. Statutu, podjął uchwałę o zwołaniu dorocznego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 2 czerwca 2022 roku o godzinie 14:45 wpierwszym terminie oraz na godzinę 15:00 tego samego dnia – w drugim terminie.

Wcześniej, to znaczy o godzinie 14.00 zapraszamy na lunch. Szczegółową agendę i komplet dokumentów prześlemy członkom Stowarzyszenia w statutowym terminie trzy tygodnie przed Walnym Zebraniem.