Inauguracja porozumienia o wspólnym promowaniu Dobrych praktyk audytu mediowego

Data publikacji: 17 maja, 2017

dobre praktyki audytu mediowego

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele  SAR, PSML oraz IAA Polska, a także reprezentanci domów mediowych oraz czterech audytorów mediowych.

Tematami spotkania była wspólna promocja Dobrych praktyk audytu mediowego uzgodnionych w trakcie obrad Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska oraz monitoring korzystania z Dobrych praktyk przez wszystkich uczestników procesu komunikacji marketingowej.

Dyskusja zakończyła się sformułowaniem następujących zobowiązań i postulatów:

  • Sygnatariusze porozumienia o wspólnym promowaniu Dobrych praktyk, tzn. SAR, PSML oraz IAA Polska zobowiązali się umieścić dokument w formacie do pobrania na swoich stronach www oraz dodatkowo na stronie dobryprzetarg.com.pl
  • SAR zobowiązał się zachęcić swoich członków do umieszczenia Dobrych praktyk również na stronach agencji reklamowych i domów mediowych
  • Audytorzy mediowi zobowiązali się do informowania wszystkich marketerów, z którymi współpracują lub podejmą współpracę, o istnieniu dokumentu zatytułowanego „Dobre praktyki audytu mediowego” oraz o możliwości przeprowadzenia przetargu zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych praktykach
  • SAR zobowiązał się zachęcić domy mediowe do zamieszczania zapytania w odpowiedziach na zaproszenie do przetargu wysyłanych do marketerów, czy dany przetarg odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych praktykach audytu mediowego, ewentualnie o zakres stosowania Dobrych praktyk w danej procedurze przetargowej
  • IAA Polska zobowiązuje się do pozyskiwania od wszystkich uczestników spotkania wszelkich informacji dotyczących zakresu stosowania Dobrych praktyk („granatowa linia”) oraz zarządzania procesem cyklicznych konsultacji (min. raz na pół roku)
  • SAR zobowiązał się do pozyskiwania z domów mediowych i przekazywania do IAA Polska informacji o tym, jaki procent przetargów, w których wzięły udział domy mediowe był realizowany zgodnie z Dobrymi praktykami
  • PSML zobowiązało się uwzględnić w planie warsztatów i spotkań networkingowych, które cyklicznie organizuje, tematykę związaną ze stosowaniem Dobrych praktyk audytu mediowego. Współpracę w opracowaniu bloku szkoleniowego na ten temat zadeklarowały SAR oraz IAA Polska.