SPOTKANIE NOWOROCZNE 2020 CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW IAA POLSKA.

Data publikacji: 22 stycznia, 2020

„Mamy prawo być zadowoleni, nie tylko my – członkowie IAA Polska, ale cała branża, ze zmian, do których udało nam się doprowadzi w ubiegłym roku”, tak podsumował minione 12 miesięcy Jerzy Minorczyk, dyrektor generalny IAA Polska podczas spotkania noworocznego z Członkami i Sympatykami Stowarzyszenia, które tym razem odbyło się w siedzibie Google Polska.

Mówiąc o pozytywnych zmianach J. Minorczyk wskazał przede wszystkim na powołanie do życia Koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań, która w tej chwili jest największą reprezentacją reklamodawców w naszym kraju. Koalicja powstała z inicjatywy marketerów skupionych w IAA Polska, ale od samego początku była otwarta na współdziałanie z innymi reklamodawcami. Dziś liczy blisko 70 członków.

Równie ważne dla krajobrazu polskiego rynku komunikacji marketingowej było powołanie do życia w grudniu ubr Związku Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych „MOC TV”. Po raz pierwszy potrzeba powołania takiej organizacji została wyartykułowana przez nadawców telewizyjnych równo rok wcześniej podczas spotkania w IAA Polska poświęconego strukturze podmiotu, który w przyszłości miałby zarządzać jednoźródłowym badaniem mediów. Członkami MOC TV są m. in. wszyscy nadawcy telewizyjni skupieni w IAA Polska.

SPOTKANIE NOWOROCZNE 2020 CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW IAA POLSKA.
SPOTKANIE NOWOROCZNE 2020 CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW IAA POLSKA.

Praca nad konsensusem w sprawie nowego standardu badań mediowych w Polsce to temat, który w ubiegłym roku pochłaniał najwięcej czasu, energii , również środków finansowych znajdujących się w dyspozycji IAA Polska, ale był to również  czas launchu projektów realizowanych we współpracy z innymi organizacjami branżowymi , m. in. Inicjatywa na rzecz czystej informacji i reklamy, Karta ochrony dzieci w reklamie czy konsultacje dyrektywy audiowizualnej. „Współpraca, szukanie i wykorzystywanie synergii wszędzie tam, gdzie ona się pojawia, nawet, gdy inni jeszcze jej nie dostrzegają – tak właśnie postrzegamy swoją rolę na rynku komunikacji marketingowej w Polsce”, podsumował Jerzy Minorczyk.Walne zebranie członków i wybór nowych władz IAA Polska oraz niezwykły rozmach Światowego Kongresu IAA w Kochi w Indiach to dwa wydarzenia, na które zwrócił uwagę J. Minorczyk kończąc swoje wystąpienie.

Jacek Olechowski, prezes IAA Polska skoncentrował się na prezentacji nowych inicjatyw IAA Polska, ale rozpoczął zaproszeniem na kolejny Światowy Kongres IAA, który tym razem odbędzie się w równie inspirującym miejscu, czyli w Sankt Petersburgu: „Dziś wiemy już, że w Kongresie weźmie udział co najmniej dwadzieścia kilka osób z Polski, a do zamknięcia listy uczestników zostały jeszcze 3 miesiące”.

Flagowym programem Stowarzyszenia podczas bieżącej kadencji zarządu będzie Young Professionals: ”Naszym celem jest dbanie o dobrostan branży maketingowej oraz o to, by w rozwijała się ona w przyszłości. Właśnie dlatego chcemy wykorzystać niezwykły potencjał osobowy naszej organizacji do tego, by ukształtować i wesprzeć w rozwoju przyszłych liderów komunikacji marketingowej. Chcemy gromadzić i integrować w ramach nowoczesnego hubu najzdolniejsze, wyróżniające się osoby pracujące po stronie marketera, w mediach lub w agencjach” zapowiedział Jacek Olechowski.  Szczegóły programu oficjalnie zaczniemy komunikować w najbliższych tygodniach.

Prezes IAA Polska poinformował, że nowy zarząd wybrany w czerwcu br podjął decyzję o  wyznaczeniu liderów poszczególnych inicjatyw, które IAA Polska będzie realizowało podczas bieżącej kadencji:

– za cykl eventów edukacyjnych o najnowszych trendach z udziałem wybitnych moderatorów będą odpowiedzialni Arek Marszałek i Michał Sobolewski

– za promocję Białej Księgi Komunikacji Marketingowej – Andrzej Karasowski i Agnieszka Sora

działania związane z ustanowieniem nowego standardu badań mediowych nadal będą koordynowali Rafał Jakubowski i Michał Szaniecki

– Izabela Albrychiewicz i Arek Marszałek zainicjują w drugiej części kadencji środowiskową debatę na temat dobrych standardów wynagrodzeń w branży komunikacji marketingowej

– na koniec kadencji  Jacek Olechowski, Beata Golubińska i Michał Szaniecki przygotują w imieniu zarządu dokument zatytułowany „Wizja 2025”, w którym zamierzają naszkicować portret rynku komunikacji marketingowej w Polsce w kształcie najbardziej pożądanym przez marketerów, media i agencje

– program Young Professionals będzie zarządzany przez Jacka Olechowskiego i Andrzeja Karasowskiego

Część oficjalną spotkania zakończyła krótka prezentacja najnowszego badania Google „Smart shopper”.

SPOTKANIE NOWOROCZNE 2020 CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW IAA POLSKA.

Dla wielu członków IAA Polska największą wartością wynikającą z przynależności do Stowarzyszenia jest okazja do networkingu w gronie osób, które na co dzień kształtują oblicze polskiego rynku komunikacji marketingowej. Nie inaczej było tym razem, dyskusje i rozmowy trwały do późnych godzin wieczornych.

Więcej zdjęć na naszym profilu na FB