SPOTKANIE NOWOROCZNE IAA POLSKA ZA NAMI

Data publikacji: 25 stycznia, 2019

„Już 130 członków liczy IAA Polska, 39 dołączyło do nas w 2018 roku” – między innymi tymi słowami Jacek Olechowski, Prezes Zarządu IAA Polska, podsumował miniony rok. O naszych osiągnięciach, refleksjach, a także wyzwaniach i planach rozmawialiśmy z Członkami i Sympatykami podczas spotkania noworocznego. Wydarzenie odbyło się 23 stycznia w Hotelu Polonia Palace w Warszawie.

W krótkim wystąpieniu Jacek Olechowski, Prezes Zarządu IAA Polska, wymienił najważniejsze osiągnięcia Stowarzyszenia w 2018 r., czyli:
– rozbudowę bazy członkowskiej (39 nowych członków w roku 2018),
– wzrost znaczenia kurii marketerów; 30 marketerów, członków IAA Polska zainwestowało w ubr w mediach ponad 2 mld złotych,
– ożywiony dialog z całą branżą komunikacji marketingowej w związku z projektem jednoźródłowego badania mediów, (11 konferencji i spotkań grupowych, niezliczona ilość spotkań indywidualnych),
– zakończone sukcesem starania o ustanowienie nowej kategorii Effie Awards (Marketing & Business Solutions) promującej przede wszystkim osiągnięcia marketerów,
– zmianę identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia, która stanowi początek zmiany pozycjonowania IAA.

O planach na kolejny rok opowiadał zaś Dyrektor Generalny, Jerzy Minorczyk, który zapowiedział m.in.:
– dalszy udział IAA Polska w procesie powołania do życia polskiego JIC oraz wypracowywania metodologii jednoźródłowego badania mediów, którą skłonne byłyby zaakceptować wszystkie grupy interesariuszy,
– kontynuację współpracy z organizacjami branżowymi i udział w pracach Rady Reklamy,
– dalszy monitoring zmian legislacyjnych i prowadzenie działań lobbingowych na rzecz branży,
– opracowanie nowej strategii komunikacji oraz aktywniejsze włączenie się w działania IAA Global,
– kontynuację działań na rzecz marketerów (w tym wznowienie raportu dotyczącego roli CMO w przedsiębiorstwie),
– przeprowadzenie wyborów do władz Stowarzyszenia zgodnie z kalendarzem wyborczym,
– wprowadzenie niezbędnych zmian i aktualizacji w statucie.

Dziękujemy wszystkim za obecność i przyjemnie spędzony czas.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania. Tym, którzy chcieliby zobaczyć ich jeszcze więcej, polecamy nasz profil na Facebooku.
Do zobaczenia wkrótce!