Wspólna kampania ONZ i IAA z okazji Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej

Data publikacji: 19 sierpnia, 2020

W obliczy bezprecedensowego kryzysu jakim jest pandemia COVID-19, rosnących potrzeb i niepewności, pracownicy humanitarni i służba zdrowia pozostają przy tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) przedstawiają we wspólnej kampanii inspirujące historie prawdziwych bohaterów (#RealLifeHeroes), którzy starają się sprostać tym wyzwaniom.

Dziś, w Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, oddajemy hołd wszystkim pracownikom humanitarnym, którzy w tych trudnych czasach podejmują wręcz heroiczny wysiłek, żeby pomóc kobietom, mężczyzną i dzieciom, których życie jest zagrożone przez różne kryzysy. Poświęcenie i wytrwałość lokalnych, prawdziwych bohaterów, gdy reagują na pandemię COVID-19, manifestuje wszystko to co najlepsze w człowieku. Często są to ludzie, którzy sami pomocy potrzebują – uchodźcy, pracownicy lokalnej służby zdrowia i organizacji pozarządowych. Nie tylko zapewniają wyżywienie, opiekę zdrowotną, schronienie czy ochronę, lecz także niosą nadzieję w czasach konfliktów, przesiedleń, katastrof i chorób.

Pracownicy humanitarni, jak nigdy dotąd, są poddawani poważnym próbom – muszą  stawiać czoła ograniczeniom w przemieszczaniu się, niewystarczającym zasobom (potrzeby znacznie przekraczają dostępne fundusze). I zbyt często ryzykują swoim życiem, aby ratować życie innych. Tylko w ostatnim tygodniach, w Nigrze i Kamerunie wielu z nich zostało zabitych. Od początku pandemii, na całym świecie, dziesiątki z nich było atakowanych.

Według bazy danych Humanitarian Outcome „ Aid Worker Security Database” liczba poważnych incydentów przeciwko pracownikom pomocy humanitarnej, w zeszłym roku, przewyższa wszystkie odnotowane w poprzednich latach. 483 z nich zostało zaatakowanych, 125 zabitych 234 rannych i 124 porwanych w 277 różnych zdarzeniach.  To 18-procentowy wzrost liczby ofiar w porównaniu z 2018 rokiem. ONZ potępia te ataki i wzywa do odpowiedzialności sprawców oraz żąda sprawiedliwości dla ocalałych. Pracownicy pomocy humanitarnej nie mogą być celem.

„Wszystkim pracownikom humanitarnym, wykonujących doniosłą i wymagającą odwagi pracę na pierwszej linii walki z kryzysem, dziękujemy. Każdego dnia ratujecie życie, a że kryzysy i wyzwania narastają, wasza wytrwałość jest inspiracją. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, żebyśmy mogli dalej nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Najlepszym sposobem oddania hołdu humanitarystom jest wsparcie finansowe ich pracy i zapewnienie im ochrony.” – Mark Lowcock, podsekretarz generalny ds. humanitarnych i koordynator pomocy w sytuacjach kryzysowych

Tegoroczny Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej przypada w dniach walki z pandemią COVID-19. Aby wyrazić uznanie dla wysiłków pracowników humanitarnych, OCHA we współpracy z IAA przedstawia osobiste historie niektórych #RealLifeHeroes, podejmujących wyzwanie trudnych czasów, a w szczególności lokalnych pracowników humanitarnych.

„Nie ma większego poświęcenia niż to ponoszone przez pracowników służby zdrowia. Są oni świadomi ogromnego ryzyka, które podejmują niosąc pomoc ludzkości w dobie kryzysu jakim jest pandemia COVID-19. IAA stoi po ich stronie, chce okazać swój szacunek i oddać hołd #RealLifeHeroes.”Srinivasan Swamy, prezes światowego IAA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy).

Poznaj historie #RealLifeHeroes