Walne Zebranie Członków IAA Polska – 2 czerwca 2022 r.

Data publikacji: 6 czerwca, 2022

W czwartek 2 czerwca 2022 r. odbyło się Walne zebranie członków IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy.

Podczas spotkania przedstawione i zatwierdzone zostały sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego za rok 2021 oraz sprawozdanie finansowe. Zarząd IAA Polska w składzie: Agnieszka Sora (Prezeska), Dorota N. Haller, Magdalena Kotlarczyk,
Izabela Albrychiewicz, Dorota Żurkowska, Jovan Protić, Igor Kaleński, Rafał Jakubowski, Michał Sobolewski, otrzymał absolutorium.

Część oficjalną spotkania zakończyło wystąpienie Grażyny Banasik, Creative Business Partner, Creative Works Central Europe, Google: „W jaki sposób marki wspierały i wspierają Ukrainę – global review by Google”.

Walne zebranie było także okazją do networkingu i rozmów w swobodnej atmosferze, na które wszyscy czekali. Po spotkaniu uczestnicy zostali zaproszeni na koktajl na tarasie widokowym w nowej siedzibie Google Polska, w której gościliśmy.